حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 176

غزل شماره 176

فال حافظ

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد

گریه آبی به رخ سوختگان بازآورد

ناله فریادرس عاشق مسکین آمد

مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست

ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست

که به کام دل ما آن بشد و این آمد

رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل

عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، همیشه سعی کن نیمه پر لیوان را ببینی چرا که اینگونه حتی در سخت ترین مشکلات که موانع زیادی بر سر راه موفقیت توست یا راهی برطرف کردن آن ها پیدا میکنی، یا آن ها را دور میزنی و راهی برای فرار کردن از آن ها می سازی. دشمنانت به زودی شکست می خورند و به موفقیت می رسی. مالی به تو می رسد که باعث می شود برخی مشکلاتت حل شود. به زودی غم کوله بار خود را می بندد و می رود و خوشبختی و شادی جایگزین آن می شود. ان شالله.