غزل شماره 176

فال حافظ

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد

گریه آبی به رخ سوختگان بازآورد

ناله فریادرس عاشق مسکین آمد

مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست

ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست

که به کام دل ما آن بشد و این آمد

رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل

عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: سحرگاه بخت مساعد به کنار بالین من آمد و گفت از خواب برخیز که آن شهریار شیرینکار آمده است. 

بیت 2: پیاله ای می بنوش و شادمان برای تماشا روان شو تا ببینی که محبوبت با چه تزئین و روشی آمده است.

بیت 3: ای گوشه نشین نافه گشا، مژدگانی به من بده زیرا که از دشت تن، آهوی مشکین آمده است.

بیت 4: گریه باعث آبروی سوخته دلان شد و ناله و فغان نیز دادرس و مددکار عاشق بیچاره گشت.

بیت 5: مرغ دلم باز هواخواه باری کمان ابروست، ای کبوتر دل ببین که شاهینی به قصد شکار تو آمده است.

بیت 6: ای ساقی، شراب بده و غم مخور که طبق مراد ما دشمن رفت و دوست آمد.

بیت 7: آنگاه که ابر بهاری، بد عهدی و پیمان شکنی روزگار را دید، بر سمن و سنبل و نسرین گریست.

بیت 8: آنگاه که باد صبا، از بلبل نغمه خوان، گفته و شعر حافظ را شنید، عنبرافشان شد و به تماشای گلها و سبزه ها آمد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، همیشه سعی کن نیمه پر لیوان را ببینی چرا که اینگونه حتی در سخت ترین مشکلات که موانع زیادی بر سر راه موفقیت توست یا راهی برطرف کردن آن ها پیدا میکنی، یا آن ها را دور میزنی و راهی برای فرار کردن از آن ها می سازی. دشمنانت به زودی شکست می خورند و به موفقیت می رسی. مالی به تو می رسد که باعث می شود برخی مشکلاتت حل شود. به زودی غم کوله بار خود را می بندد و می رود و خوشبختی و شادی جایگزین آن می شود. ان شالله.