حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 175

غزل شماره 175

فال حافظ

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد

هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای

درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور لاله چنان برفروخت باد بهار

که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش

که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع

به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد

چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد

چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس

سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد

ز خانقاه به میخانه می‌رود حافظ

مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، از جدایی و ایجاد تفرقه بین خودت با دیگران پرهیز کن و در برابر اعتمادی که دیگران به تو کرده اند امانت دار راز آن ها باش و اسرارشان را فاش نکن. کمی عصبانی هستی که بهتر است عصبانیت خود را کنترل کنی و گرنه باعث ضررهایی می شود که خود از کرده ی خود پشیمان می شوی. فردی عالم و دانا به کمک تو می شتابد و تو را از فلاکت و بدبختی نجات می دهد. به او اعتماد کن و او را کنار نزن.