حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 174

غزل شماره 174

فال حافظ

مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد

برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز

که سلیمان گل از باد هوا بازآمد

عارفی کو که کند فهم زبان سوسن

تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد

مردمی کرد و کرم لطف خداداد به من

کان بت ماه رخ از راه وفا بازآمد

لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح

داغ دل بود به امید دوا بازآمد

چشم من در ره این قافله راه بماند

تا به گوش دلم آواز درا بازآمد

گر چه حافظ در رنجش زد و پیمان بشکست

لطف او بین که به لطف از در ما بازآمد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، شاد باش که به زودی خبر خوشی به تو خواهد رسید که علاوه برتو دیگران نیز خوشحال خواهند شد و این خبر خوش معمایی که مدتهاست با آن درگیر بوده ای را حل می کند و باعث می شود بیماری مزمنی را که سالهاست آن را تحمل کرده ای برطرف شود. خداوند را بخاطر این همه نعمتی که به تو ارزانی داشته است شکر کن و بدان که همۀ این ها از لطف و بخشش او بوده است. او به هرکاری تواناست.