حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 173

غزل شماره 173

فال حافظ

در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار

کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد

باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند

موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد

بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم

شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

ای عروس هنر از بخت شکایت منما

حجله حسن بیارای که داماد آمد

دلفریبان نباتی همه زیور بستند

دلبر ماست که با حسن خداداد آمد

زیر بارند درختان که تعلق دارند

ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد

مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان

تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، به دلیل دل پاک، ایمان قوی و اعتقاد قلبی که همواره به خداوند داشته ای، روزگار سخت غم و غصه با رسیدن به وصال یار پایان خواهد یافت. یاعلی بگو و بلند شو باید همه تلاش و کوشش خود را به کار ببندی برای ساختن آینده ای که سال ها آرزوی آن را داشته ای. تحولی دیگر در زندگیتان رخ می دهد که باعث می شود هم از نظر مادی و هم معنوی تغییر پیدا کنی و همۀ این اتفاقات برای تو و اطرافیانت خوب است. ان شالله.