غزل شماره 172

فال حافظ

عشق تو نهال حیرت آمد

وصل تو کمال حیرت آمد

بس غرقه حال وصل کآخر

هم بر سر حال حیرت آمد

یک دل بنما که در ره او

بر چهره نه خال حیرت آمد

نه وصل بماند و نه واصل

آن جا که خیال حیرت آمد

از هر طرفی که گوش کردم

آواز سؤال حیرت آمد

شد منهزم از کمال عزت

آن را که جلال حیرت آمد

سر تا قدم وجود حافظ

در عشق نهال حیرت آمد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: عشق تو، نهال سرگشتگی است و رسیدن به تو، کمال سرگردانی است.

بیت 2: چه بسیارند غرق شدگان در دریای وصل که سرانجام کارشان به حیرت و سرگشتگی کشید.

بیت 3: دلی را به من نشان بده که بر رخسارش در راه عشق او، خال سرگشتگی نباشد.

بیت 4: آنجایی که تصور سرگشتگی بوجود آید نه وصلی باقی می ماند و نه وصل یافته و به وصال رسیده‌ای. 

بیت 5: من به هر سو که روی گردانده و گوش کردم، صدایی جز پرسش از حیرت نشنیدم.

بیت 6: آنکس که شکوه و جلال حیرت بر او وارد شود از کمال عزت و شرف، شکسته می شود.

بیت 7: سرتاپای هستی حافظ در عشق تو، چون نهال تازه رسته ای از سرگشتگی است.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، درهای رحمت برایت باز شده اند و عاشق کسی شده ای که باعث تغییرات و تحولات بسیاری در تو و زندگیت شده است. بدان و آگاه باش که با رسیدن به او کمالات و خوبی های تو بیش تر می شود و به هر آنچه که در دل آرزو داری می رسی. پس برای رسیدن به او از هیچ تلاشی دست بر ندار و از خداوند بخواه تا او را به تو ببخشد. با یاری که برگزیده ای تمام جهان را زیر و رو می کنی و همگان انگشت به دهان می مانند. با بودن در کنار یار خویش دیگر روی غم و غصه را نخواهی دید. ان شالله.