غزل شماره 172

فال حافظ

عشق تو نهال حیرت آمد

وصل تو کمال حیرت آمد

بس غرقه حال وصل کآخر

هم بر سر حال حیرت آمد

یک دل بنما که در ره او

بر چهره نه خال حیرت آمد

نه وصل بماند و نه واصل

آن جا که خیال حیرت آمد

از هر طرفی که گوش کردم

آواز سؤال حیرت آمد

شد منهزم از کمال عزت

آن را که جلال حیرت آمد

سر تا قدم وجود حافظ

در عشق نهال حیرت آمد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، درهای رحمت برایت باز شده اند و عاشق کسی شده ای که باعث تغییرات و تحولات بسیاری در تو و زندگیت شده است. بدان و آگاه باش که با رسیدن به او کمالات و خوبی های تو بیش تر می شود و به هر آنچه که در دل آرزو داری می رسی. پس برای رسیدن به او از هیچ تلاشی دست بر ندار و از خداوند بخواه تا او را به تو ببخشد. با یاری که برگزیده ای تمام جهان را زیر و رو می کنی و همگان انگشت به دهان می مانند. با بودن در کنار یار خویش دیگر روی غم و غصه را نخواهی دید. ان شالله.