حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 171

غزل شماره 171

فال حافظ

دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد

کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد

خاک وجود ما را از آب دیده گل کن

ویرانسرای دل را گاه عمارت آمد

این شرح بی‌نهایت کز زلف یار گفتند

حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد

عیبم بپوش زنهار ای خرقه می آلود

کان پاک پاکدامن بهر زیارت آمد

امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان

کان ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد

بر تخت جم که تاجش معراج آسمان است

همت نگر که موری با آن حقارت آمد

از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار

کان جادوی کمانکش بر عزم غارت آمد

آلوده‌ای تو حافظ فیضی ز شاه درخواه

کان عنصر سماحت بهر طهارت آمد

دریاست مجلس او دریاب وقت و در یاب

هان ای زیان رسیده وقت تجارت آمد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، خود را کوچک و ضعیف نشمار. تو دارای استعداد و توانایی های بسیاری هستی که آن ها را نادیده گرفته ای. در ناامیدی هایت به خداوند روی بیاور و از او بخواه تا دل ویران تو را آباد کند. به زودی بشارتی به تو می دهند که با فرد مهمی آشنا می شوی و تا می توانی از آشنایی با او بهره ببر تا به سود کلانی برسی و بتوانی به جایگاهی مانند او و حتی بالاتر برسی. ان شالله.