حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 167

غزل شماره 167

فال حافظ

ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا

فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

به صدر مصطبه‌ام می‌نشاند اکنون دوست

گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد

خیال آب خضر بست و جام اسکندر

به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد

طربسرای محبت کنون شود معمور

که طاق ابروی یار منش مهندس شد

لب از ترشح می پاک کن برای خدا

که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد

کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود

که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد

چو زر عزیز وجود است نظم من آری

قبول دولتیان کیمیای این مس شد

ز راه میکده یاران عنان بگردانید

چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، زندگی تو دستخوش تغییر می شود و به مقام و دولت بالایی می رسی تا حدی که مونس و مشاور بزرگان فامیل و شهر خود می شوی. هرگز خداوند را فراموش نکن و چه در فقر و چه در ثروت به یاد او باش تا در زمان ناخوشی همراه و همدم تو باشد و در خوشی نعمت های بیشتری به تو ببخشد. ان شالله.