حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 166

غزل شماره 166

فال حافظ

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل

نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده غیب

گو برون آی که کار شب تار آخر شد

آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل

همه در سایه گیسوی نگار آخر شد

باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز

قصه غصه که در دولت یار آخر شد

ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد

که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را

شکر کان محنت بی‌حد و شمار آخر شد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، اتفاقات عجیبی رخ خواهد داد که همگی به سود تو است و برایت دولت به همراه می آورد و این هم بخاطر ذکر و ثنای خداوند است که از زبانت کم نشده و هم بخاطر عقل و هوشیاری خودت. فالتان بسیار فرخنده و روشن است و برایتان خبرهای خوبی را به همراه دارد که به تمام نیت ها و آرزو های خود می رسی و روزگار خوشی در پیش خواهی داشت. ستاره بخت و اقبال تو همچون ناهید روشن است و به یاری خداوند به زودی به کام دل خود می رسی و همگان از این ازدواج شاد خواهند شد. ان شالله.