غزل شماره 165

فال حافظ

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد

رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد

مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند

هر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد

خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش

که ساز شرع از این افسانه بی‌قانون نخواهد شد

مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم

کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد

شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی

دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد

مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ

که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، با گریه و زاری کردن چیزی درست نمی شود پس به جای آن دل خود را با نماز خواندن قوی کن و نسبت به آینده و قسمت خود امیدوار باش هرچند که گمان میکنی به کسی که شیفته ی او شده ای نخواهی رسید. به هرحال بهتر است کمی دلت را نادیده بگیری و با عقل خود اوضاع را بررسی کن تا اگر همچنان ارزش داشت برای رسیدن به آن تلاش کنی  و در غیر اینصورت غصه نخور و از خداوند بخواه تا بهتر از او را نصیب تو گرداند. ان شالله.