حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 164

غزل شماره 164

فال حافظ

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل

تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی

مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود

چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد

حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، زندگیت به زودی دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد که همگی به سود و منفعت توست و جز خیر و خوشی برایت به همراه نخواهد داشت؛ تنها کافیست در افکارت اندکی تغییر ایجاد کنی و افکار منفی را از خود به دور کنی. به مراد دل خود می رسی و دلت دوباره جوان می شود. قدر سلامتی خود را بدان و از جوانی ات به خوبی استفاده کن چرا که در آینده از شخصیت و مقام بالایی برخوردار خواهی شد. ماه شعبان و رمضان بهترین فرصت برای دعا کردن و رسیدن به حاجات خود است پس در این ماه های عزیز بیش از گذشته به خداوند نزدیک شو تا به سادگی به آنچه می خواهی برسی. ان شالله.