حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 160

غزل شماره 160

فال حافظ

خوش است خلوت اگر یار یار من باشد

نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد

روا مدار خدایا که در حریم وصال

رقیب محرم و حرمان نصیب من باشد

همای گو مفکن سایه شرف هرگز

در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد

بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل

توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد

هوای کوی تو از سر نمی‌رود آری

غریب را دل سرگشته با وطن باشد

به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ

چو غنچه پیش تواش مهر بر دهن باشد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، شما جزء آن دسته از انسان های موفق هستی که هرکاری را درست و بدون نقض انجام می دهی و این یکی از بهترین صفات شماست اما نقطه ضعفی داری که می تواند باعث زمین خوردن تو شود و آن هم این است که طاقت مقابله و تحمل رقیب را نداری و خیلی زود عقب می کشی. بهتر است در مسائل خود برای رسیدن به موفقیت راز دار باشی و با مسائل و مشکلات زندگی به طور عقلانی برخورد کنی. چیز با ارزشی همچون گنج داری که باید بسیار مراقب باشی تا به دست رقیبان و افراد نااهل نیفتد که در غیر اینصورت غم و نگرانی نصیبت خواهد شد.