غزل شماره 155

فال حافظ

اگر روم ز پی اش فتنه‌ها برانگیزد

ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد

و گر به رهگذری یک دم از وفاداری

چو گرد در پی اش افتم چو باد بگریزد

و گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس

ز حقه دهنش چون شکر فروریزد

من آن فریب که در نرگس تو می‌بینم

بس آب روی که با خاک ره برآمیزد

فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست

کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد

تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز

هزار بازی از این طرفه‌تر برانگیزد

بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ

که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: اگر به دنبال او روان شوم، فتنه و آشوب بپا میکند و اگر دیگر او را طلب نکنم، به کینه جویی می پردازد.

بیت 2: اگر در رهگذاری که او می گذرد از سر وفاداری خود چون غباری به دنبالش روان شوم، او چون باد از من دور می شود.

بیت 3: اگر تنها نیم بوسه از او بخواهم، طعنه ها و افسوسهای بسیاری چون شکر از دهانش بیرون می آید.

بیت 4: آن افسونی که من در چشمان تو میبینم چه بسا که آبروی کسان را با خاک راه بیامیزد و نابود کند.

بیت 5: بلندی و پستی بیابان عشق دام فتنه و بلاست، شیردل و شجاع مردی کجاست که از این بلا، پرهیز نکند.

بیت 6: تو دوام عمر و شکیبایی طلب کن زیرا که چرخ نیرنگباز، هزار نقش از این عجیب تر را بوجود می آورد.

بیت 7: بر درگاه تسلیم به رضای حق، گردن گذار که اگر ناسازگاری کنی، زمانه با تو به دشمنی می ستیزد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، راضی به رضایت خداوند باش و بدان که زندگی همین است؛ فراز و نشیب های زیادی دارد و فعلاً سرنوشت و تقدیر برای تو اینگونه رقم خورده است. بهتر از با روزگار خود کنار بیای و صبر و تحمل خود را زیاد کنی چرا که هرکاری را بخواهی انجام بدهی ممکن است به جای سود باعث شود ضرر ببینی. دل و روزگارت را به خداوند بسپار و به او تکیه کن که او بهترین تکیه گاه برای بندگانش است. اندکی تأمل کن و اجازه بده تا گذر زمان مشکلات تو را حل کند. ان شالله.