حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 152

غزل شماره 152

فال حافظ

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

عقل می‌خواست کز آن شعله چراغ افروزد

برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز

دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد

جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت

دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت

که قلم بر سر اسباب دل خرم زد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، انسان بسیار ساده و صادقی هستی، در عشق یکرنگ و یک دل بوده ای در حالی که طرف مقابلت به تو جفا کرده است و تو را فریب داده است. بهتر است هرچه زودتر به خودت آیی و از خداوند بخواهی تا در فراموش کردن او تو را یار کند و بتوانی عشق حقیقی دیگری را جایگزین او که رفته است کنی. غصه نخور و نگران نباش، صبر و تحمل تو باعث شده است خداوند به زودی عشق پاکی را نصیبت کند و تو را به هرآنچه که میخواهی برساند. از این پس زندگی روی خوش خود را به تو نشان خواهد داد و آنقدر در شادی هایت غرق می شوی که غصه های گذشته ات را فراموش می کنی. ان شالله.