حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 150

غزل شماره 150

فال حافظ

ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

عارفان را همه در شرب مدام اندازد

ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال

ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد

ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف

سر و دستار نداند که کدام اندازد

زاهد خام که انکار می و جام کند

پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد

آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب

گرد خرگاه افق پرده شام اندازد

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد

حافظا سر ز کله گوشه خورشید برآر

بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، پس مراقب باش که هر حرفی را در کجا و برای چه کسانی میزنی. در نشست و برخواست هایت با دیگران حساسیت بیشتری به خرج بده چرا که انسان از همنشین های خود رنگ می گیرد و مانند آن ها می شود. به اطرافت بیشتر توجه کن و به هرکسی اعتماد نکن چرا که افرادی می خواهند در کار تو دخالت کنند و مانع موفقیت تو شوند. به خداوند توکل کن و به سعی و کوشش خودت ادامه بده که موفقیت تو در این راه حتمی است. ان شالله.