حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 148

غزل شماره 148

فال حافظ

یارم چو قدح به دست گیرد

بازار بتان شکست گیرد

هر کس که بدید چشم او گفت

کو محتسبی که مست گیرد

در بحر فتاده‌ام چو ماهی

تا یار مرا به شست گیرد

در پاش فتاده‌ام به زاری

آیا بود آن که دست گیرد

خرم دل آن که همچو حافظ

جامی ز می الست گیرد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، دارای نعمت هایی هستی که دیگران با دیدن آن ها به وجد می آیند و این باعث غرور تو شده است در حالی که همه چیز این دنیا فانی است و خداوند در یک چشم به هم زدن می تواند همه ی آنچه را که به تو بخشیده است را باز گیرد. پس غرور را کنار بگذار و شکر خداوند را به جای آور تا نعمت های بیشتری نصیبت گردد. در کاری که میخواهب انجام بدهی رقیبان بسیار زیاد داری اما شانس تو برای موفقیت بیشتر است و رمز پیروزی در دستان توست تنها مراقب باش رقیبان آن را از دستان تو نگیرند. ان شالله.