حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 148

غزل شماره 148

فال حافظ

یارم چو قدح به دست گیرد

بازار بتان شکست گیرد

هر کس که بدید چشم او گفت

کو محتسبی که مست گیرد

در بحر فتاده‌ام چو ماهی

تا یار مرا به شست گیرد

در پاش فتاده‌ام به زاری

آیا بود آن که دست گیرد

خرم دل آن که همچو حافظ

جامی ز می الست گیرد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

متن…