غزل شماره 148

فال حافظ

یارم چو قدح به دست گیرد

بازار بتان شکست گیرد

هر کس که بدید چشم او گفت

کو محتسبی که مست گیرد

در بحر فتاده‌ام چو ماهی

تا یار مرا به شست گیرد

در پاش فتاده‌ام به زاری

آیا بود آن که دست گیرد

خرم دل آن که همچو حافظ

جامی ز می الست گیرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: آنگاه که معشوقم ساغری را در دست بگیرد، بازار زیبایی زیبارویان، دچار کساد می شود.

بیت 2: هر کس که چشمان مست او را دید گفت که محتسب کو تا این مست را بازداشت کند. 

بیت 3: من در دریای عشق او چون ماهی هستم تا معشوق مرا به دام و قلاب خود بگیرد.

بیت 4: من با زاری و ناتوانی به التماس در پای او افتاده ام آیا می شود که بار دستم را گرفته و بلند کند؟

بیت 5: شاد باد آن دلی که همچون حافظ، پیاله ای از شراب عشق ازلی در دست دارد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، دارای نعمت هایی هستی که دیگران با دیدن آن ها به وجد می آیند و این باعث غرور تو شده است در حالی که همه چیز این دنیا فانی است و خداوند در یک چشم به هم زدن می تواند همه ی آنچه را که به تو بخشیده است را باز گیرد. پس غرور را کنار بگذار و شکر خداوند را به جای آور تا نعمت های بیشتری نصیبت گردد. در کاری که میخواهب انجام بدهی رقیبان بسیار زیاد داری اما شانس تو برای موفقیت بیشتر است و رمز پیروزی در دستان توست تنها مراقب باش رقیبان آن را از دستان تو نگیرند. ان شالله.