حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 147

غزل شماره 147

فال حافظ

نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد

که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

به مطربان صبوحی دهیم جامه چاک

بدین نوید که باد سحرگهی آورد

بیا بیا که تو حور بهشت را رضوان

در این جهان ز برای دل رهی آورد

همی‌رویم به شیراز با عنایت بخت

زهی رفیق که بختم به همرهی آورد

به جبر خاطر ما کوش کاین کلاه نمد

بسا شکست که با افسر شهی آورد

چه ناله‌ها که رسید از دلم به خرمن ماه

چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد

رساند رایت منصور بر فلک حافظ

که التجا به جناب شهنشهی آورد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، بعد از هرسختی آسانی و بعد از هر سربالایی یک سراشیبی است. سربالایی های زندگی تو نیز تمام شده است و خبر های بسیار خوبی در راه است که خبر از رسیدن به مراد و آرزوهایت است. شما پیروز شده اید و به زودی آنقدر خوشحال می شوید که تمام غم های گذشته را فراموش می کنید. البته همه ی این نعمت ها بخاطر اطاعت و سجده شما در برابر خداوند است که همیشه بندگی او را کرده اید. در شادی و خوشی هایتان نیز همچون دوران غم، با شکرگزاری از خداوند به یاد او باشید و از او اطاعت کنید تا به پادشاهی برسید. ان شالله.