حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 145

غزل شماره 145

فال حافظ

چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

که بود ساقی و این باده از کجا آورد

تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر

که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد

دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن

که باد صبح نسیم گره گشا آورد

رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد

بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

صبا به خوش خبری هدهد سلیمان است

که مژده طرب از گلشن سبا آورد

علاج ضعف دل ما کرشمه ساقیست

برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد

مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد

به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم

که حمله بر من درویش یک قبا آورد

فلک غلامی حافظ کنون به طوع کند

که التجا به در دولت شما آورد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، بلاخره دعاهای سحرگاهیت به اجابت رسیده است وخبرهای بسیار خوبی در راه است که به زودی ان شالله به تو خواهند رسید و گره از کار تو به امید خدا باز خواهد شد. عجله نکن با اندکی صبر و تحمل همه چیز به خیر و خوبی تمام می شود و بیماری که در گذشته داشتی نیز شفا پیدا می کند. این همه خوشی و خوشبختی را مدیون دوستانت به ویژه خداوند هستی؛ پس از آن ها قدر دانی کن و شکر خداوند را به جای آور تا همیشه در خوشی و خوشبختی بمانی. نذری که در زمان غم و بیماری کرده ای را فراموش نکن که در غیر اینصورت نعمت هایی که به تو بخشیده شده است از تو باز گرفته خواهد شد.