غزل شماره 143

فال حافظ

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد

مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش

کو به تأیید نظر حل معما می‌کرد

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست

و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد

گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم

گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد

بی دلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی‌دیدش و از دور خدا را می‌کرد

این همه شعبده خویش که می‌کرد این جا

سامری پیش عصا و ید بیضا می‌کرد

گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند

جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد

گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست

گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می‌کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: سالها دل من خواستار جام جم بود و در حالی که خود آن را داشت، از اغیار خواهان آن بود.

بیت 2: دل، آن گوهری را که از صدف هستی و جهان بیرون است از گمشدگان آواره کنار دریا، می طلبید.

بیت 3: دیشب مشکل خود را به پیر میخانه گفتم زیرا که او با بصیرت و دانایی، این معما و مشکل را حل می کند.

بیت 4: من او را خوش و خندان در حالی که ساغری باده در دست داشت دیدم در حالی که در آئینه شراب، همه چیز را میدید.

بیت 5: از او پرسیدم که خداوند حکیم، چه زمانی این جام جهان بین را به تو داد و او پاسخ داد آن زمانی که آسمان لاجوردی را می آفرید.

بیت 6: عاشقی در تمامی حالات، خدا یار و همراهش بود، اما او خدا را با دیده دل نمیدید و از دوری – بخاطر خدا، بخاطر خدا – میگفت.(1)

(1): سوره حدید / آیه ۵۷

بیت 7: این همه افسونها و جادوهایی که خود، اینجا انجام میداد گویی سامری بود که پیش عصا و ید بیضای موسی، جادوگری می کرد.

بیت 8: پیر میخانه گفت آن باری که سرش در بالای دار عزت یافت (منصور حلاج)، گناهش این بود که اسرار حق را آشکار و بیان می کرد.

بیت 9: اگر فیض و بخشش جبرئیل دوباره مدد رساند، دیگران هم آنچه را که مسیحا می کرد، می توانستند انجام دهند. (زنده کردن مردگان).

بیت 10: به او گفتم زنجیر گیسوان زیبارویان برای چیست و او گفت حافظ از دل دیوانه خود شکایت می کرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2: 

بیت 3:

بیت 4:

بیت 5: 

بیت 6: 

بیت 7: 

بیت 8: 

بیت 9: 

بیت 10: 

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، صفت بخشندگی را در خودت تقویت کن و همچون خداوند باش و دست نیاز کسی که به تو رو کرده است را رد نکن تا در هنگام نیاز خداوند نیز دست تو را بگیرد. برای رسیدن به حقیقت به افراد آگاه و عالم مراجعه کن و راز دلت را با هرکسی نگو چراکه آن ها اسرار تو را پیش همگان فاش می کنند و باعث ناراحتی خودتان می شود. نمازهایت را سر وقت بخوان و به خداوند توکل کن و هرچه را می خواهی به واسطه ائمه اطهار(ع) از خداوند بخواه؛ زیرا تنها اوست که می تواند مشکل تو را برطرف سازد. ان شالله.