حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 142

غزل شماره 142

فال حافظ

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد

شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد

آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید

تا نگویند حریفان که چرا دوری کرد

مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق

راه مستانه زد و چاره مخموری کرد

نه به هفت آب که رنگش به صد آتش نرود

آن چه با خرقه زاهد می انگوری کرد

غنچه گلبن وصلم ز نسیمش بشکفت

مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد

حافظ افتادگی از دست مده زان که حسود

عرض و مال و دل و دین در سر مغروری کرد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، به دلیل نعمت هایی که داری به خود مغرور نشو و ایمانت را نسبت به خداوند از دست نده که هرچه داری از اوست. انسان ولخرجی هستی که بیهوده مال خود را خرج می کنی و بعد خودت به آن مال احتیاج می کنی و کسی نیست که به تو کمک کند. پس بهتر است کمی خوددار باشی تا آنچه را که به سختی و زحمت بدست آورده ای را ساده و آسان از دست ندهی. مقصودی داری که با مشورت از بزرگان و صاحب نظران می توانی سریع تر از آنچه که که فکرش را می کنی به مراد دلت برسی. ان شالله.