غزل شماره 139

فال حافظ

رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد

صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد

سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد

در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد

یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار

کز تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد

ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت

وان شوخ دیده بین که سر از خواب برنکرد

می‌خواستم که میرمش اندر قدم چو شمع

او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد

جانا کدام سنگ‌دل بی‌کفایت است

کو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد

کلک زبان بریده حافظ در انجمن

با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: چهره خود را بر مسیری که می رود گذاشتم و از کنار من نگذشت، من چشم امید به لطف و مهربانی زیادی از سوی او داشتم اما یک نگاه مهرآمیز به من نکرد.

بیت 2: سیلاب اشک ما، نقش دشمنی را از دل او پاک نکرد، یک قطره باران، اثری در سنگ خارا نمیکند. 

بیت 3: خداوندا، تو خود آن جوان گستاخ را حفظ کن زیرا که او از تیر آه عاشقان خلوت نشین خود، پرهیز نکرد.

بیت 4: افغان و ناله من باعث بی خوابی ماهی دریا و مرغ آسمان شد اما بین که دلبر گستاخ ما، حتی لحظه ای هم بیدار نشد.

بیت 5: می خواستم که زیر پاهای او چون شمعی، جان دهم اما او حتی چون نسیم سحرگاهی، از کنار ما نگذشت. 

بیت 6: ای جانان من، کدام سنگین دل نالایقی وجود دارد که پیش ضربه شمشیر عشق تو، جان خود را سپر نکند؟

بیت 7: خامهٔ خاموش حافظ راز تو را تا زمانی که سرش جدا نشد، در هیچ مجلسی، بازگو نکرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، مدتی است که دچار ناکامی شده و ای بسیار غمگین هستی، بهتر است بدانی که روزگار همیشه آنطور که میخواهی نمی چرخد و گاهی برای تجربه و درس گرفتن روزگار خلاف چیزی که می خواهی می چرخد که در این زمان باید با صبر و توکل به خدا دوران غم را پشت سر گذاشت. ناامید نشو و کوشه گیری و آه و ناله را کنار بگذار چرا که با این کار بیمار می شوی و تنها به خود ضرر میزنی و باعث خوشحالی دشمنان و ناراحتی دوستانت می شوی. برای تغییر این اوضاع و احوالی که پیش آمده یاعلی بگو و دست به کار شو که موفق خواهی شد. ان شالله.