غزل شماره 136

فال حافظ

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد

تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم

این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد

دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست

به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد

عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد

سروبالای من آن گه که درآید به سماع

چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد

نظر پاک تواند رخ جانان دیدن

که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد

مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست

حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد

غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد

من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف

تا به حدیست که آهسته دعا نتوان کرد

بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست

طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: دست ما به آن حلقه پیچ در پیچ گیسوی یار نخواهد رسید و بر عهد و پیمان تو و باد صبا هم اعتماد نمی توان کرد.

بیت 2: من در راه رسیدن به تو، تمام سعی خود را خواهم کرد ولی قدر مسلم این است که قضا و سرنوشت را نمی توان تغییر داد.

بیت 3: من به دامان وصال دوست با صد خون دل خوردن رسیدم پس با فریبی که خصم بخواهد مرا گمراه کند، آن را رها نخواهم کرد. 

بیت 4: چهرهٔ بار را در زیبایی نمی توان با ماه آسمان مقایسه کرد چرا که نمی توان دوست را به هر بی سروپایی نسبت داد.

بیت 5: آنگاه که یار بلندبالای من به دست افشانی و پایکوبی برخیزد، جامه و کسوت جان چه اهمیتی دارد که پاره پاره نشود.

بیت 6: تنها چشمی که پاک و بی آلایش باشد می تواند چهرهٔ معشوق را ببیند زیرا در آئینهٔ رخسار یار جز با نگاه پاک و باصفا، نمی توان نگریست.

بیت 7: حل مشکل دشوار عشق در حوصله دانش و تفکر ما نیست و این مسأله را با این تفکر غلط نمی توان حل کرد.

بیت 8: رشک عشق مرا از این تصور که مقبول همگانی، گشت اما نمی توان با خلق خدا، ستیزه کرد. 

بیت 9: من چه می توانم بگویم در حالی که لطافت طبع نازک تو، به اندازه‌ای است که حتی آهسته هم نمی توان دعا گفت.

بیت 10: بجز کمان ابروی تو، دل حافظ قبله ای ندارد چرا که در آئین ما، نمی توان جز تو را پرستش کرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، از رویا پردازی و خیالبافی بیرون بیا و واقعیت زندگی را بپذیر. تقدیر و سرنوشت برای هر کس به گونه ای رقم خورده است اما با دعا کردن و تلاش می توانی روزگار و آینده خود را تغییر دهی. به آنچه داری قانع باش و شکر خداوند را به جای آور تا نعمت های بیشتر نصیب تو گردد و روزیت برکت کند. به هر کسی که از راه رسید اعتماد نکن و راز دل با هرکسی نگو چرا که هیچ کس جز خداوند نمی تواند شفیق و راهنمای تو باشد که در سختی ها همراه تو باشد و تنهایت نگذارد. زندگیت را تغییر بده و ناامیدی را کنار بگذار تا فرصت های زندگی را بهتر درک کنی و به خواسته های دلت برسی. ان شالله.