حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 135

غزل شماره 135

فال حافظ

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد

نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد

به هرزه بی می و معشوق عمر می‌گذرد

بطالتم بس از امروز کار خواهم کرد

هر آبروی که اندوختم ز دانش و دین

نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد

چو شمع صبحدمم شد ز مهر او روشن

که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد

به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت

بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد

صبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل

فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد

نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ

طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، برای تغییر زندگی خود و بهتر شدن روزگارت دست به کار شده ای اما باید بدانی زمانی به نتیجه دلخواه می رسی که عادت های بد خود را کنار بگذاری و به رفتار های خوب عادت کنی. بهتر است هرچه سریع تر اری را که شروع کرده ای یا قصد انجام آن را داری، به سر انجام برسانی تا بیش از این روزهایت را بیهوده تلف نکرده باشی.صفای دل را در راه عشق پیدا کن که بدون عشق و دوست داشتن عمرت را بیهوده به هدر داده ای. راه سختی در پیش داری اما با توکل به خداوند متعال در همه کارهایت به موفقیت خواهی رسید. ان شالله.