غزل شماره 134

فال حافظ

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد

باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد

طوطی ای را به خیال شکری دل خوش بود

ناگهش سیل فنا نقش امل باطل کرد

قرة العین من آن میوه دل یادش باد

که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد

ساروان بار من افتاد خدا را مددی

که امید کرمم همره این محمل کرد

روی خاکی و نم چشم مرا خوار مدار

چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد

آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ

در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد

نزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ

چه کنم بازی ایام مرا غافل کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: بلبلی رنج بسیاری کشید تا توانست گلی بدست آورد اما طوفان حسادت با فروکردن صد خار در دلش، او را پریشان و آشفته کرد. 

بیت 2: طوطيی با تصور بدست آوردن شکر، شاد بود که ناگاه سیل نیستی، نقش و خیال آرزوی او را باطل ساخت.

بیت 3: نور چشم من و ثمره دلم که یادش همیشه با من است، چه آسان از دست رفت و مرد و مرا دچار مشکل اندوه جدایی کرد.

بیت 4: ای ساربان، بار من بر زمین افتاد، به خاطر خدا کمکی به من کن زیرا که امید به لطف و کرم باعث همراهی من با این کاروان شد. 

بیت 5: چهرهٔ گرد آلود و چشم نمناک مرا به خواری منگر زیرا که آسمان نیلگون، از این کاهگل، خانه شادی و طرب ساخته است.

بیت 6: فریاد و فغان از چشم زخم ماه آسمان که با حسادت خود، ماهرخ كمان ابروی مرا در گور جای داد.

بیت 7: ای حافظ، با کشت دادن به حریف، مهره رخ او را در بازی نزدی و فرصت از دستت رفت. چه کنم؟ بازی روزگار باعث غفلت من شد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، بهتر است باور کنی که دنیا و چرخ فلک همیشه به یک شکل نمی چرخد. قرار نیست روزگار همیشه به سود تو یا به ضرر تو باشد پس بهتر است در روزگار خوشی شکر گذار خداوند باشی و در روزگاری که زمانه روی بد خود را به تو نشان داد ناامید نشوی و با تکیه بر قدرت خداوند با روزهای سخت و بد یرای رسیدن به روزهای خوبی که خودت می سازی، بجنگی. به ائمه اطهار(ع) توسل جوی، حسودان باعث اخلال در کار شما شده اند و تو ناامید گشته ای، اما نگران نباش روزهای خوش و فرصت های بهتری در انتظار توست. ان شالله.