حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 132

غزل شماره 132

فال حافظ

به آب روشن می عارفی طهارت کرد

علی الصباح که میخانه را زیارت کرد

همین که ساغر زرین خور نهان گردید

هلال عید به دور قدح اشارت کرد

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد

به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

امام خواجه که بودش سر نماز دراز

به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد

دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب

چه سود دید ندانم که این تجارت کرد

اگر امام جماعت طلب کند امروز

خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، وقتی به آرامش می رسی که در دل برای خداوند جایگاهی پیدا کنی و روح  و روانت را با نماز خواند طهارت دهی تا در بهشت از جایگاه بالایی برخوردار شوی. برای رسیدن به مقصود و خواست دلت دست به دعا برداشته ای و از خداوند می خواهی تا آشوب و نگرانی دلت را برطرف سازد، اما آگاه باش زمانی آشوب دلت برطرف می شود که به مقصودت برسی و زمانی به مقصودت می رسی که از گناهان گذشته ات توبه کنی و خداوند را از روی اعتقاد قلبی عبادت کنی نه از روی اجبار و رفع تکلیف دینی. رسیدن به مراد و مقصودت نزدیک است. ان شالله.