غزل شماره 130

فال حافظ

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه‌ها کرد

از آن رنگ رخم خون در دل افتاد

وز آن گلشن به خارم مبتلا کرد

غلام همت آن نازنینم

که کار خیر بی روی و ریا کرد

من از بیگانگان دیگر ننالم

که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

گر از سلطان طمع کردم خطا بود

ور از دلبر وفا جستم جفا کرد

خوشش باد آن نسیم صبحگاهی

که درد شب نشینان را دوا کرد

نقاب گل کشید و زلف سنبل

گره بند قبای غنچه وا کرد

به هر سو بلبل عاشق در افغان

تنعم از میان باد صبا کرد

بشارت بر به کوی می فروشان

که حافظ توبه از زهد ریا کرد

وفا از خواجگان شهر با من

کمال دولت و دین بوالوفا کرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: هنگام سحر، بلبل با باد صبا این سخن را می گفت که ببین چهره گل سرخ بر سر ما چه بلاها آورد.

بیت 2: از رنگ سرخ چهره ام، دلم پر خون شد و تنها نصيب مرا از آن گلزار، خار بلا کرد.

بیت 3: من بنده همت آن نازنینی هستم که کار خیر را بدون ظاهر سازی و خودنمایی انجام داد.

بیت 4: من دیگر از بیگانگان ناله و شکایت نمیکنم زیرا هر چه بر سرم آمد، آن یار آشنا کرد.

بیت 5: اگر از پادشاه انتظاری داشتم اشتباه بود و اگر از معشوق وفاداری به عهد طلبیدم، به من ستم کرد.

بیت 6: وقت آن نسیم سحری که درد و اندوه شب بیداران را درمان کرد، خوش و گوارا باد.

بیت 7: زیرا که روی بند گل سرخ را برداشت و زلف سنبل را گشود و تکمه قبای غنچه را باز کرد.

بیت 8: بلبل عاشق و شیدا در هر سو، در افغان و زاری است و در این میان باد صبا با گل خوش میگذراند.

بیت 9: به کوی میفروشان این مژده و نوید را ببر که حافظ از زهد ریاکارانه خود توبه کرد.

بیت 10: از میان بزرگواران شهر، تنها کمال دولت و دین، ابوالوفا، با من وفاداری کرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، درست از جایی که فکرش را نمی کردی رنجیده خاطر شده ای و بسیار ناراحت و غمگین گشته ای که البته این بخاطر حماقت و نادانی خودت بوده است.ریا و حیله را کنار بگذار و برای هرکاری راه حلال و درست آن را در پیش بگیر و اخلاص داشته باش تا خداوند در این راه به تو کمک کند و بلاها را از تو دور کند. برای رسیدن به دولت و مقام و هر آنچه که می خواهی توبه کن. با خداوند عهد و پیمان ببند که بعد از رسیدن به خواست هایت دست از راه راست باز نگردی. ان شالله.