حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 129

غزل شماره 129

فال حافظ

اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد

نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد

اگر نه عقل به مستی فروکشد لنگر

چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد

فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک

که کس نبود که دستی از این دغا ببرد

گذار بر ظلمات است خضر راهی کو

مباد کآتش محرومی آب ما ببرد

دل ضعیفم از آن می‌کشد به طرف چمن

که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد

طبیب عشق منم باده ده که این معجون

فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد

بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت

مگر نسیم پیامی خدای را ببرد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، دچار مشکلاتی شده ای که باعث شده بسیار غمگین و ناراحت شوی و به دنبال راهی برای رهایی از آن می گردی. برای حل مشکلات امروزت باید غم های گذشته را فراموش کنی و به زندگیت امیدوار باشی. به زودی حادثه ای برایت اتفاق می افتد که حتی عقل هم از حل کردن آن عاجز است. دلت را با یاد و ذکر خداوند قوی کن و از او کمک بخواه که جز او کسی یاورت نیست. اندکی صبر و تحمل کن و به جای فکر کردن به اتفاقات بد به اتفاقات خوب زندگیت فکر کن چرا که به لطف خداوند به زودی مشکلاتت حل می شود. ان شالله.