غزل شماره 128

فال حافظ

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد

کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش

عاشق سوخته دل نام تمنا ببرد

باغبانا ز خزان بی‌خبرت می‌بینم

آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

رهزن دهر نخفته‌ست مشو ایمن از او

اگر امروز نبرده‌ست که فردا ببرد

در خیال این همه لعبت به هوس می‌بازم

بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد

علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد

ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد

بانگ گاوی چه صدا بازدهد عشوه مخر

سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد

جام مینایی می سد ره تنگ دلیست

منه از دست که سیل غمت از جا ببرد

راه عشق ار چه کمینگاه کمانداران است

هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد

حافظ ار جان طلبد غمزه مستانه یار

خانه از غیر بپرداز و بهل تا ببرد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: در این شهر زیبارویی که دل ما را ببرد پیدا نمی کنم، اگر بختم باری دهد، از این شهر، رخت برخواهم بست و خواهم رفت.

بیت 2: حریفی که نیکو و سرمست باشد کجاست که پیش سخاوت وی، عاشق دلسوخته، از آرزویش، سخنی به میان آورد.

بیت 3: ای باغبان، تو را از پاییز عمر نا آگاه می بینم، افسوس بر آن زمانی که باد خزانی، گل زیبای حسن تو را با خود ببرد و نابود سازد. 

بیت 4: سارق و دزد زمانه نخوابیده و بیدار است پس از دشمنی او خود را آسوده مپندار زیرا اگر امروز سرمایه حیات تو را نبرده، فردا خواهد برد. 

بیت 5: من در خیال خود با این همه عروسک (شعر) بازی میکنم شاید که صاحب نظری پیدا شود و خواستار تماشای آنان شود.

بیت 6: علم و دانشی که طی چهل سال زندگی، دلم جمع کرد، می ترسم که ناگاه آن چشمان خمار به تاراج ببرد.

بیت 7: اگر بانگ و آواز گاو سامری بلند شد فریب مخور، سامری توان آن را ندارد که بر ید بیضای موسی، غلبه کند.(1)

(1): سوره طه / آيه ۲۰

بیت 8: ساغر لاجوردی باده، مانع ورود دلتنگی است، پس آن را از دست مگذار وگرنه سیل اندوه تو را با خود می برد.

بیت 9: اگر چه کمانداران رهزن در راه پرخطر عشق پنهان شده اند اما هرکس که آگاهانه در این راه قدم بگذارد، از دشمنان پیشی خواهد گرفت. 

بیت 10: حافظ اگر کرشمهٔ مستانه بار، جانت را بطلبد، خانه دل را از غير خالی گردان و بگذار که او جانت را با خود ببرد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

بیت 9:

بیت 10:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، قدر زندگی و فرصت های از دست رفته را ندانسته ای و بسیار پشیمان شده ای که باعث شده است از راه درست خودت منحرف شوی و دچار سرگردانی شوی. احساس تنهایی می کنی و از دیگران یاری می خواهی اما کسی به شما توجه و کمکی نمی کند پس  با عقل و همت خود راه چاره ای پیدا کن و در این راه به خداوند و ائمه اطهار(ع) توکل کن تا هرچه سریع تر از این سردرگمی نجات یابی و راهت را پیدا کنی. بهتر است برای رها شدن از این تنهایی یاری قابل اعتماد برای خود بابی و او را همدم و محرم راز خود قرار دهی تا او نیز در رسیدن به اهدافت تو را کمک کند و عمرت بیهوده نگذرد. ان شالله.