حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 127

غزل شماره 127

فال حافظ

روشنی طلعت تو ماه ندارد

پیش تو گل رونق گیاه ندارد

گوشه ابروی توست منزل جانم

خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد

تا چه کند با رخ تو دود دل من

آینه دانی که تاب آه ندارد

شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

چشم دریده ادب نگاه ندارد

دیدم و آن چشم دل سیه که تو داری

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد

رطل گرانم ده ای مرید خرابات

شادی شیخی که خانقاه ندارد

خون خور و خامش نشین که آن دل نازک

طاقت فریاد دادخواه ندارد

گو برو و آستین به خون جگر شوی

هر که در این آستانه راه ندارد

نی من تنها کشم تطاول زلفت

کیست که او داغ آن سیاه ندارد

حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب

کافر عشق ای صنم گناه ندارد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ای صاحب فال، در زندگیت انسان بسیار خوش شانسی هستی چون هرکاری را که با اراده و پشتکار شروع کنی بخاطر ذوق و سلیقه ای که داری موفقیتت در آن حتمی است و این باعث شده است تا رقیبان و دشمنان زیادی پیدا کنی که منتظر هستند از تو خطایی سر بزند تا تو را به انحراف بکشند. دعای چشم زخم به همراه داشته باش و برای موفقیت بیشتر و در امان ماندن از بلاها، ارتباط خود را با خداوند بهتر کن و شکر گذار او باش. مراقب و هوشیار باش که به چه کسانی اعتماد می کنی و راز دلت را با آن ها می گویی تا مبادا از اعتمادت سوء استفاده کنند.