حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 119

غزل شماره 119

فال حافظ

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

به خط و خال گدایان مده خزینه دل

به دست شاهوشی ده که محترم دارد

نه هر درخت تحمل کند جفای خزان

غلام همت سروم که این قدم دارد

رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست

نهد به پای قدح هر که شش درم دارد

زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار

که عقل کل به صدت عیب متهم دارد

ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان

کدام محرم دل ره در این حرم دارد

دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل

به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد

مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری

که جلوه نظر و شیوه کرم دارد

ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست

که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

شما با فکر کردن به چیزی آن را به سمت خود جذب می کنید، حتی اگر آن را نخواهید پس برای ایجاد تغییر، باید به مسائل آن گونه که آرزو دارید باشند بنگرید نه آن گونه که در واقع هستند. در زندگی، عشق و محبت را فراموش نکن مخصوصا در زندگی خصوصی خود. ازدواج موفقیت آمیزی در پیش داری. با کسی که عاشقش هستی زندگی سرشار از عشق و محبت خواهی داشت.