حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 118

غزل شماره 118

فال حافظ

آن کس که به دست جام دارد

سلطانی جم مدام دارد

آبی که خضر حیات از او یافت

در میکده جو که جام دارد

سررشته جان به جام بگذار

کاین رشته از او نظام دارد

ما و می و زاهدان و تقوا

تا یار سر کدام دارد

بیرون ز لب تو ساقیا نیست

در دور کسی که کام دارد

نرگس همه شیوه‌های مستی

از چشم خوشت به وام دارد

ذکر رخ و زلف تو دلم را

وردیست که صبح و شام دارد

بر سینه ریش دردمندان

لعلت نمکی تمام دارد

در چاه ذقن چو حافظ ای جان

حسن تو دو صد غلام دارد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

نسبت به مال دیگران غبطه نخور، این را بدان که آنچه حق توست هر طور شده خود را به تو خواهد رساند. به جای توقع خوشحالی از دیگران خودت آنها را خوشحال کن تا خداوند هم دل شما را خوشحال کند. به زودی از بند اسارت رها می شوید و به عافیت می رسید در این زمان است که کینه و کدورت ها را دور می ریزید و دلتان را پاک می کنید.