حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 116

غزل شماره 116

فال حافظ

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد

محقق است که او حاصل بصر دارد

چو خامه در ره فرمان او سر طاعت

نهاده‌ایم مگر او به تیغ بردارد

کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه

که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد

به پای بوس تو دست کسی رسید که او

چو آستانه بدین در همیشه سر دارد

ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب

که بوی باده مدامم دماغ تر دارد

ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را

دمی ز وسوسه عقل بی‌خبر دارد

کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد

به عزم میکده اکنون ره سفر دارد

دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد

چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

اشتباهاتت را بپذیر و بدان که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی. زندگی سالم در پیش بگیر، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و به خودت اجازه نده تا در ناامیدی غرق شوی. امیدوار باش. ناامیدی علامت نرسیدن است. بالاخره یکی از نیات تو مورد قبول خداوند واقع می شود. برای کاری که میخواهی بکنی به خدا توکل کن و دو دل مباش.