حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 114

غزل شماره 114

فال حافظ

همای اوج سعادت به دام ما افتد

اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کلاه

اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

شبی که ماه مراد از افق شود طالع

بود که پرتو نوری به بام ما افتد

به بارگاه تو چون باد را نباشد بار

کی اتفاق مجال سلام ما افتد

چو جان فدای لبش شد خیال می‌بستم

که قطره‌ای ز زلالش به کام ما افتد

خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز

کز این شکار فراوان به دام ما افتد

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی

بود که قرعه دولت به نام ما افتد

ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظ

نسیم گلشن جان در مشام ما افتد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

ظاهرتان خلاف آن چیزی است که در درونتان است خوبی ها و هنرهایتان را پنهان کرده اید. ناراحت نباش و غم به دلت راه مده روزگار خوبی در پیش داری. همیشه سعی کن که در زمان حال زندگی کنی و گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن تا به آرامش برسی. آینده ات روشن است.