حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 112

غزل شماره 112

فال حافظ

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

صبر و آرام تواند به من مسکین داد

وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت

هم تواند کرمش داد من غمگین داد

من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم

که عنان دل شیدا به لب شیرین داد

گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست

آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد

خوش عروسیست جهان از ره صورت لیکن

هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد

بعد از این دست من و دامن سرو و لب جوی

خاصه اکنون که صبا مژده فروردین داد

در کف غصه دوران دل حافظ خون شد

از فراق رخت ای خواجه قوام الدین داد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

هنوز اول راهی، از فراز و نشیب نترس. آینده بسیار مبارک و خوبی داری هر چند گاهی گناهی می کنی. ماه شعبان و رمضان فرصت بسیار خوبی است برای دعا و رسیدن به حاجات. تو خالق زندگی خودت هستی و از امروز به روی حس خوبت کار کن تا حال دلت خوب بشه و به همه هدفت خواهی رسید. از همین لحظه شروع به استغفار کن تا اتفاقات خوب برات بیفته.