حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 109

غزل شماره 109

فال حافظ

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد

سوی من وحشی صفت عقل رمیده

آهوروشی کبک خرامی نفرستاد

دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست

وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست

دانست که مخمورم و جامی نفرستاد

چندان که زدم لاف کرامات و مقامات

هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

حافظ به ادب باش که واخواست نباشد

گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

با گریه و زاری کردن و تنهایی دست به کارشدن کاری از پیش نخواهی برد. خداوند کمکت می کند به عقل پیران اعتماد کن. خودت نیز همت کن تا هرچه زودتر به نیتت برسی. به خدا توکل کن او عادل است و حق را به حق دار می رساند. امیدوار باشید که به نیتتان خواهید رسید.