حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 108

غزل شماره 108

فال حافظ

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

ساحت کون و مکان عرصه میدان تو باد

زلف خاتون ظفر شیفته پرچم توست

دیده فتح ابد عاشق جولان تو باد

ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست

عقل کل چاکر طغراکش دیوان تو باد

طیره جلوه طوبی قد چون سرو تو شد

غیرت خلد برین ساحت بستان تو باد

نه به تنها حیوانات و نباتات و جماد

هر چه در عالم امر است به فرمان تو باد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

همه چیز به خوبی تمام می شود. عجله نکن گره از کار بسته تو باز می شود. یک خبر خوش در راه است. منتظر باش ولی یادت باشد نذزی که کرده ای را حتما اداکنی . وعده ای که داده ای بجا آوری. اگه می خوای هر چه زودتر به اهداف و آرزویت برسی توبه و استغفار کن تا اتفاقات عالی برایت به وجود بیاید.