غزل شماره 104

فال حافظ

جمالت آفتاب هر نظر باد

ز خوبی روی خوبت خوبتر باد

همای زلف شاهین شهپرت را

دل شاهان عالم زیر پر باد

کسی کو بسته زلفت نباشد

چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

دلی کو عاشق رویت نباشد

همیشه غرقه در خون جگر باد

بتا چون غمزه‌ات ناوک فشاند

دل مجروح من پیشش سپر باد

چو لعل شکرینت بوسه بخشد

مذاق جان من ز او پرشکر باد

مرا از توست هر دم تازه عشقی

تو را هر ساعتی حسنی دگر باد

به جان مشتاق روی توست حافظ

تو را در حال مشتاقان نظر باد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: امید که چهره ات روشنی بخش هر دیده شود و از زیبایی، چهره خوبت، زیباتر شود. 

بیت 2: دل پادشاهان عالم زیر سایه گیسوی تو باد که گویی شهپر شاهین است.

بیت 3: آنکس که اسیر گیسوی تو نباشد، همچون زلفت، آشفته و پریشان حال باد.

بیت 4: آن دل که عاشق سیمای تو نباشد، همیشه در خون جگر غرق باد.

بیت 5: ای معشوق من، آنگاه که کرشمه تو تیر عشق می افکند، دل خسته من سپر آن باد.

بیت 6: آنگاه که لب شیرینت بوسه ای به من میبخشد، کام جان من از آن شیرین تر باد.

بیت 7: من هر لحظه به واسطه تو عشق تازه ای می یابم پس تو را هر ساعت، زیبایی تازه ای باد.

بیت 8: حافظ از جان و دل مشتاق روی تو است، تو هم به حال مشتاقان خودت نظری بیفکن.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

بیت 7:

بیت 8:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

تو به درگاه خداوند عزت داری، حق شناسی و پایداری ات در دوستی زبان زد خاص و عام است. قلب تو مملو از محبت و دوستی است. منتظر خبری خوش باشید که برای آن دست به دعا بر داشته اید. از چیزی نترسید، ایمانتان شما را از هر طوفانی نجات می بخشد. بیشتر با خدا باش و عبادت کن.