حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 103

غزل شماره 103

فال حافظ

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت

بانگ نوش شادخواران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا

کوشش آن حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدام

زنده رود باغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند

ای دریغا رازداران یاد باد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

رویاهایت به حقیقت می پیوندند. خبرهای خوشی به دستت خواهد رسید. کسی را وارد زندگیت کرده ای که محرم راز تو می باشد و با هم باید به سوی شاد کامی و زندگی سرشاد از مهر و محبت حرکت کنید و نیاز زندگیت بر آورده خواهد شد. آسوده خاطر باش که خوشبختی تا آخر زندگی با تو است.