غزل شماره 103

فال حافظ

روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

کامم از تلخی غم چون زهر گشت

بانگ نوش شادخواران یاد باد

گر چه یاران فارغند از یاد من

از من ایشان را هزاران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا

کوشش آن حق گزاران یاد باد

گر چه صد رود است در چشمم مدام

زنده رود باغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند

ای دریغا رازداران یاد باد

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

معنی‌ بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1: روز رسیدن عاشقان و معشوقان به هم و آن روزگار وصال یاد باد.

بیت 2: دهانم از تلخی و اندوه چون زهر شده است، آوای نوشانوش میگساران یاد باد.

بیت 3: اگر چه باران از یاد من آسوده خاطرند (مرا به یاد نمی آورند) اما من هزاران بار ایشان را به یاد می آورم.

بیت 4: من به بند و بلای فراموشی یاران گرفتار شدم اما تلاش آنانکه حق دوستی را بجا می آورند، فراموش مباد.

بیت 5: اگر چه از چشمانم، صد رود اشک پیوسته جاری است با این حال زاینده رود و با کاران اصفهان هرگز فراموش مباد.

بیت 6: افسوس که حافظ بعد از این راز خود را ناگفته خواهد گذاشت، یاد محرمان اسرار بخیر باد.

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

شرح و تفسیر بیت های‌ غزل‌ حافظ

بیت‌ 1:

بیت 2:

بیت 3:

بیت 4: 

بیت 5:

بیت 6:

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

روزگار شادی دارید بهار و خوشی ها را از دست داده اید و از این بابت سخت ناراحتید دوستانی که زمانی با آنها به عیش و نوش و شادی می پرداختید از کنار شما دور شده‌اند و دیگر یادی از شما نمی کنند اما شما همچنان در فکر آنها هستید. در مشکلات زمان تنها مانده اید و کسی نیست که به شما کمک کند و مدام در فکر آن ایام در حال گریه و زاری هستید و هیچ کس را جهت همدردی نمی یابید و رازهای پنهانتان در گلو مانده است. به خدا توکل کنید و با او درد دل کنید و راهگشایی مشکلات را از او طلب کنید.