حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 102

غزل شماره 102

فال حافظ

دوش آگهی ز یار سفرکرده داد باد

من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

کارم بدان رسید که همراز خود کنم

هر شام برق لامع و هر بامداد باد

در چین طره تو دل بی حفاظ من

هرگز نگفت مسکن مالوف یاد باد

امروز قدر پند عزیزان شناختم

یا رب روان ناصح ما از تو شاد باد

خون شد دلم به یاد تو هر گه که در چمن

بند قبای غنچه گل می‌گشاد باد

از دست رفته بود وجود ضعیف من

صبحم به بوی وصل تو جان بازداد باد

حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد

جان‌ها فدای مردم نیکونهاد باد

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

دست از فعالیت و امیدواری بر ندار. به کسی علاقه مندی و به او قول داده ای بر سر عهد و وفای خودت ایستاده ای و می ترسی که او پایبند نباشد. به او اطمینان داشته باش تا او نیز به تو وفادار باشد. امیدوار باش که درعشق موفق خواهی بود و به وصال می رسی. زندگی خوبی در پیش خواهی داشت.