حافظ / غزلیات حافظ / معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 10

غزل شماره 10

فال حافظ

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما

چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

روی سوی خانه خمار دارد پیر ما

در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

کاین چنین رفته‌ست در عهد ازل تقدیر ما

عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است

عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما

روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما

با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی

آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش

رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

تصویر حافظ نتیجه فال حافظ:

راه و روش شما تا به امروز درست نبوده برای رسیدن به مقصود مطلوب حتما نباید از زر و زور استفاده شود. هنوز در حال و هوای بچگی سیر می کنی. اگر محبت و خوبی و لطف و صفا را یکجا داشته باشی پیش خلق مقامت بالا می رود. در راه هدفت نباید خسته شوی و گله و شکایت داشته باشی آسایش زندگی راحت به دست نمی آید. از رقیبان سر سخت خود که موجب نگرانی و پریشانی شما شده اند رهایی می یابی و در کارها فقط به خداوند منان امید داشته باشید. والسلام.