حافظ / غزلیات حافظ (صفحه 21)

غزلیات حافظ

غزلیات حافظ شیرازی همراه با معنی فال حافظ + پخش آنلاین شعر های حافظ

فهرست شعرهای حافظ شیرازی به ترتیب برای شما عزیزان گردآوری شده است. با کلیک کردن بر روی هر کدام از شعر های مورد نظر خود، می توانید غزل حافظ همراه با معنی، شرح و تفسیر و فال حافظ آن را مشاهده نمایید.

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 201

غزل شماره 201 شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند که زیرکان جهان از کمندشان نرهند من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه هزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند جفا نه پیشه درویشیست و راهروی بیار باده که این سالکان نه مرد رهند مبین حقیر …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 202

غزل شماره 202 بود آیا که در میکده‌ها بگشایند گره از کار فروبسته ما بگشایند اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند به صفای دل رندان صبوحی زدگان بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند نامه تعزیت دختر رز بنویسید تا همه …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 203

غزل شماره 203 سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود رونق میکده از درس و دعای ما بود نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود دفتر دانش ما جمله بشویید به می که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 204

غزل شماره 204 یاد باد آن که نهانت نظری با ما بود رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود یاد باد آن که چو چشمت به عتابم می‌کشت معجز عیسویت در لب شکرخا بود یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس جز من و یار نبودیم و …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 205

غزل شماره 205 تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 206

غزل شماره 206 پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند منظر چشم مرا ابروی …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 207

غزل شماره 207 یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کرد عشق می‌گفت …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 208

غزل شماره 208 خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق تیره آن دل که در او شمع محبت نبود …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 209

غزل شماره 209 قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود ور نه هیچ از دل بی‌رحم تو تقصیر نبود من دیوانه چو زلف تو رها می‌کردم هیچ لایق‌ترم از حلقه زنجیر نبود یا رب این آینه حسن چه جوهر دارد که در او آه مرا قوت تأثیر نبود سر …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 210

غزل شماره 210 دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود دل که از ناوک مژگان تو در خون می‌گشت باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود هم عفاالله صبا کز تو پیامی می‌داد ور نه در کس نرسیدیم که از کوی …

ادامه مطلب »