حافظ / غزلیات حافظ (صفحه 19)

غزلیات حافظ

غزلیات حافظ شیرازی همراه با معنی فال حافظ + پخش آنلاین شعر های حافظ

فهرست شعرهای حافظ شیرازی به ترتیب برای شما عزیزان گردآوری شده است. با کلیک کردن بر روی هر کدام از شعر های مورد نظر خود، می توانید غزل حافظ همراه با معنی، شرح و تفسیر و فال حافظ آن را مشاهده نمایید.

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 181

غزل شماره 181 بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند که به بالای چمان از بن و بیخم برکند حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند هیچ رویی نشود آینه حجله بخت مگر آن روی که مالند در …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 182

غزل شماره 182 حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند چون می از خم به سبو رفت و گل افکند نقاب فرصت عیش نگه دار و بزن جامی …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 183

غزل شماره 183 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند باده از جام تجلی صفاتم دادند چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند بعد از این روی من …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 184

غزل شماره 184 دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 185

غزل شماره 185 نقدها را بود آیا که عیاری گیرند تا همه صومعه داران پی کاری گیرند مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 186

غزل شماره 186 گر می فروش حاجت رندان روا کند ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند ساقی به جام عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند حقا کز این غمان برسد مژده امان گر سالکی به عهد امانت وفا کند گر رنج پیش آید و …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 187

غزل شماره 187 دلا بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند طبیب عشق مسیحادم است و مشفق …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 188

غزل شماره 188 مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند کمال سر محبت ببین نه نقص گناه که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند ز عطر حور بهشت آن نفس برآید بوی که خاک میکده ما عبیر جیب کند …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 189

غزل شماره 189 طایر دولت اگر باز گذاری بکند یار بازآید و با وصل قراری بکند دیده را دستگه در و گهر گر چه نماند بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من هاتف غیب ندا داد که آری بکند کس نیارد بر او دم …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 190

غزل شماره 190 کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند قاصد منزل سلمی که سلامت بادش چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند …

ادامه مطلب »