حافظ / غزلیات حافظ (صفحه 18)

غزلیات حافظ

غزلیات حافظ شیرازی همراه با معنی فال حافظ + پخش آنلاین شعر های حافظ

فهرست شعرهای حافظ شیرازی به ترتیب برای شما عزیزان گردآوری شده است. با کلیک کردن بر روی هر کدام از شعر های مورد نظر خود، می توانید غزل حافظ همراه با معنی، شرح و تفسیر و فال حافظ آن را مشاهده نمایید.

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 171

غزل شماره 171 دوش از جناب آصف پیک بشارت آمد کز حضرت سلیمان عشرت اشارت آمد خاک وجود ما را از آب دیده گل کن ویرانسرای دل را گاه عمارت آمد این شرح بی‌نهایت کز زلف یار گفتند حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد عیبم بپوش زنهار ای خرقه می …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 172

غزل شماره 172 عشق تو نهال حیرت آمد وصل تو کمال حیرت آمد بس غرقه حال وصل کآخر هم بر سر حال حیرت آمد یک دل بنما که در ره او بر چهره نه خال حیرت آمد نه وصل بماند و نه واصل آن جا که خیال حیرت آمد از …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 173

غزل شماره 173 در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند موسم عاشقی و کار به …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 174

غزل شماره 174 مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز که سلیمان گل از باد هوا بازآمد عارفی کو که کند فهم زبان سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا بازآمد مردمی کرد و …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 175

غزل شماره 175 صبا به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد تنور لاله چنان برفروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 176

غزل شماره 176 سحرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد گریه آبی به رخ سوختگان بازآورد …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 177

غزل شماره 177 نه هر که چهره برافروخت دلبری داند نه هر که آینه سازد سکندری داند نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیین سروری داند تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که دوست خود روش بنده پروری داند غلام همت …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 178

غزل شماره 178 هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وان که این کار ندانست در انکار بماند اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند صوفیان واستدند از گرو می همه رخت دلق ما بود که در خانه …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 179

غزل شماره 179 رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدم رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند چه جای شکر و شکایت …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 180

غزل شماره 180 ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند زین قصه بگذرم که سخن می‌شود بلند خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون دل در وفای صحبت رود کسان مبند گر جلوه می‌نمایی …

ادامه مطلب »