حافظ / غزلیات حافظ (صفحه 10)

غزلیات حافظ

غزلیات حافظ شیرازی همراه با معنی فال حافظ + پخش آنلاین شعر های حافظ

فهرست شعرهای حافظ شیرازی به ترتیب برای شما عزیزان گردآوری شده است. با کلیک کردن بر روی هر کدام از شعر های مورد نظر خود، می توانید غزل حافظ همراه با معنی، شرح و تفسیر و فال حافظ آن را مشاهده نمایید.

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 91

غزل شماره 91 ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت جانم بسوختی و به دل دوست دارمت تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک باور مکن که دست ز دامن بدارمت محراب ابرویت بنما تا سحرگهی دست دعا برآرم و در گردن آرمت گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی صد …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 92

غزل شماره 92 میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست خوش تقاضا می‌کنی پیش تقاضا میرمت عاشق و مخمور و مهجورم بت ساقی کجاست گو که بخرامد که پیش سروبالا میرمت آن …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 93

غزل شماره 93 چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت به نوک خامه رقم کرده‌ای سلام مرا که کارخانه دوران مباد بی رقمت نگویم از من بی‌دل به سهو کردی یاد که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت مرا ذلیل مگردان به …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 94

غزل شماره 94 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در زلف …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 95

غزل شماره 95 مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت خرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت پس از چندین شکیبایی شبی یا رب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 96

غزل شماره 96 درد ما را نیست درمان الغیاث هجر ما را نیست پایان الغیاث دین و دل بردند و قصد جان کنند الغیاث از جور خوبان الغیاث در بهای بوسه‌ای جانی طلب می‌کنند این دلستانان الغیاث خون ما خوردند این کافردلان ای مسلمانان چه درمان الغیاث همچو حافظ روز …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 97

غزل شماره 97 تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج سزد اگر همه دلبران دهندت باج دو چشم شوخ تو برهم زده خطا و حبش به چین زلف تو ماچین و هند داده خراج بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 98

غزل شماره 98 اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات بیاض روی چو ماه تو فالق الاصباح ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح ز دیده‌ام …

ادامه مطلب »

معنی کامل و تفسیر فال حافظ » صفحه 99

غزل شماره 99 دل من در هوای روی فرخ بود آشفته همچون موی فرخ بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست که برخوردار شد از روی فرخ سیاهی نیکبخت است آن که دایم بود همراز و هم زانوی فرخ شود چون بید لرزان سرو آزاد اگر بیند قد دلجوی فرخ بده …

ادامه مطلب »