شما میتوانید مقالات، آموزش ها و مطالب جالب مورد نظر خود را در این قسمت برای ما ارسال نمایید.

مطالب ارسالی توسط شما توسط مدیریت بررسی خواهند شد و در صورت تایید شدن، مبلغ آن توسط کارشناسان تایید می گردد و به حساب شما واریز می شود.

آموزش ارسال مطلب در سایت و کسب درآمد

ارسال مطلب

آدرس ایمیل باید به صورت صحیح وارد شود! زیرا گزارش رد یا تایید مطلب از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.
شماره کارت بانکی خود را به صورت صحیح و با دقت وارد نمایید.
نام صاحب شماره کارت بانکی را با دقت وارد نمایید.
عنوان مطلب باید بین 5 تا 12 کلمه باشد.
محتوای مطلب باید حداقل 300 کلمه باشد.
حداقل 10 کلمه یا جمله مربوط به مطلب را وارد نمایید. کلمات کلیدی را با کاما , از هم جدا کنید.