خودرو

راهنمای کامل شماره پلاک خودرو ها

راهنمای کامل شماره پلاک خودرو ها

در این مقاله لیست کامل شماره پلاک خودرو که مربوط به شهر های مختلف ایران می شوند برای شما بر اساس شهرها و استان ها به تفکیک شهرستان ها معرفی خواهند شد.

همچنین پلاک خودروهای استان تهران به تفکیک بخش‌های مختلف، و پلاک خودرو دیگر استان ها به تفکیک شهرستان‌ صادر کننده و نیز نوع و رنگ پلاک خودروها شرح داده شده است.

لیست کامل شماره پلاک خودرو در شهرهای مختلف کشور:

استان آذربایجان شرقی

شهر تبریز (مرکز استان): پلاک ایران 15

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 25 – پلاک ایران 35

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک آذربایجان شرقی

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1تبریز (14 پلاک)15 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
35 ل
2مراغه (2 پلاک)25 ب
35 ق
3مرند (2 پلاک)25 ج
35 ط
4میانه25 د
5اهر، هوراند25 س
6سراب25 ص
7جلفا25 ط
8هشترود25 ق
9بناب25 ل
10بستان آباد25 م
11شبستر25 ن
12کلیبر، خدا آفرین25 و
13هریس25 هـ
14آذر شهر25 ی
15اسکو35 ب
16ورزقان35 ج
17عجب شیر35 د
18چاراویماق (قره آغاج)35 س
19ملکان35 ص

استان آذربایجان غربی

شهر ارومیه (مرکز استان): پلاک ایران 17

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 27 – پلاک ایران 37

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک آذربایجان غربی

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1ارومیه (8 پلاک)17 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م
2خوی، چایپاره (3 پلاک)27 ب
37 ب . م
3مهاباد (2 پلاک)27 ج
37 ص
4ماکو، شوط، پلدشت (2 پلاک)27 د
37 ل
5سلماس (2 پلاک)27 س
37 ق
6نقده27 ص
7میاندوآب (2 پلاک)27 ط
37 ج
8تکاب27 ق
9شاهین دژ27 ل
10سردشت27 م
11بوکان (2 پلاک)27 ن
37 ط
12پیرانشهر27 و
13چالدران27 هـ
14اشنویه27 ی

استان اردبیل

شهر اردبیل (مرکز استان): پلاک ایران 91

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 91 ( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد.)

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک اردبیل

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1اردبیل، سرعین (5 پلاک)91 ب . ج . د . هـ . ی
2پارس‌آباد91 س
3خلخال91 ص
4گرمی91 ط
5مشگین‌شهر91 ق
6بیله‌سوار91 ل
7نیر91 م
8نمین91 ن
9کوثر91 و

استان اصفهان

شهر اصفهان (مرکز استان): پلاک ایران 13 – پلاک ایران 53 – پلاک ایران 67

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 23 – پلاک ایران 43 – پلاک ایران 53

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک اصفهان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1اصفهان (23 پلاک)13 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
53 ب . ج . د . س . ص . ق . ل . و
67 ب . ج
2کاشان (3 پلاک)23 ب
43 و
53 هـ
3نجف‌آباد (3 پلاک)23 ج
43 م
53 ن
4شهرضا (2 پلاک)23 د
53 ط
5خمینی‌شهر (3 پلاک)23 س
43 ن
53 ی
6گلپایگان23 ص
7نطنز23 ط
8اردستان23 ق
9خوانسار23 ل
10نائین، خور و بیابانک23 م
11سمیرم23 ن
12فریدون‌شهر23 و
13فلاورجان (2 پلاک)23 هـ
43 ی
14لنجان (2 پلاک)23 ی
43 هـ
15فریدن، بوئین، میاندشت، چادگان43 ب
16مبارکه (2 پلاک)43 ج . ط
17برخوار، شاهین‌شهر، میمه (3 پلاک)43 د . ل
53 م
18آران و بیدگل43 س
19تیران و کرون43 ص
20دهاقان43 ق

استان البرز

شهر کرج (مرکز استان): پلاک ایران 68 – پلاک ایران 21 (و) – پلاک ایران 21 (ص) – پلاک ایران 38 (ب، د، س)

شهرستان‌های استان البرز: پلاک ایران 78 (ط) – پلاک ایران 21 (ص)

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک البرز

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1کرج، فردیس، اشتهارد (19 پلاک)68 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
21 ص . و
38 ب . د . س . م
2ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد (2 پلاک)78 ط
21 ص

استان ایلام

شهر ایلام (مرکز استان): پلاک ایران 98

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 98 (پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک ایلام

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1ایلام (2 پلاک)98 ب . ج
2مهران، ملکشاهی98 ص
3دره شهر، بدره98 ط
4دهلران98 ق
5شیروان، چرداول98 ل
6ایوان98 م
7ابدانان98 ن

استان بوشهر

شهر بوشهر (مرکز استان): پلاک ایران 48

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 58

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک بوشهر

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1بوشهر (3 پلاک)48 ب . ج . د
2دشتستان (برازجان) (2 پلاک)58 ب . م
3گناوه58 ج
4کنگان، عسلویه58 د
5تنگستان (اهرم)58 س
6دشتی (خورموج)58 ص
7دیر58 ط
8دیلم58 ق
9جم58 ل

استان تهران

شهر تهران (مرکز استان): پلاک ایران 11 – پلاک ایران 22 – پلاک ایران 33 – پلاک ایران 44 – پلاک ایران 55 – پلاک ایران 66

پلاک ایران 11 و ایران 44: برای مناطق 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 22

پلاک ایران 22: برای مناطق 2 – 9 – 10 – 11 – 12

پلاک ایران 33: برای سایر مناطق

پس اتمام ظرفیت کد 99 پلاک با کد صفر برای شهر تهران استفاده می‌گردد.

مانند ایران 10، ایران 20، ایران 30، ایران 40، ایران 50، ایران 60، ایران 70، ایران 80 و ایران 90

پلاک ایران 21 مربوط به تمامی شهرستان‌های تهران ( به جز حروف ص، و )

سایر شهرهای استان تهران: پلاک ایران 78

پلاک موتورسیکلت: 111، 112، … ، 134، 135

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک تهران

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1تهران (123 پلاک)11، 22، 33، 44، 55، 66، 77، 88، 99 (تمام حروف)
10 ب . ج . د . س . ص . ط
2اسلامشهر (4 پلاک)78 ب . ی
21 ب
38 ق
3رباط‌کریم، بهارستان (5 پلاک)78 ج . م
21 ج . ق
38 ل
4قدس، شهریار، ملارد (8 پلاک)78 د . هـ
21 د . ط . ل . هـ
38 ج . ط
5ورامین، پیشوا، قرچک (4 پلاک)78 س
21 س . م
38 ص
6دماوند، پردیس (2 پلاک)78 ص
21 ی
7فیروزکوه78 ق
8پاکدشت (2 پلاک)78 ل
21 ن
9ری78 ن
10شمیرانات78 و

استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد (مرکز استان): پلاک ایران 71

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 81

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک چهارمحال و بختیاری

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1شهرکرد، سامان، بن، کیار (3 پلاک)71 ب . ج . د
2بروجن81 ب
3اردل81 ج
4فارسان81 د
5لردگان81 س
6کوهرنگ81 ص

استان خراسان شمالی

شهر بجنورد (مرکز استان): پلاک ایران 26 – پلاک ایران 74

سایر شهرهای استان: 26

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک خراسان شمالی

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1بجنورد، راز و جرگلان (3 پلاک)26 ب . ج
2شیروان26 ص
3اسفراین26 ط
4جاجرم و گرمه26 ق
5مانه و سملقان (آشخانه)26 ل
6فاروج26 م

استان خراسان رضوی

شهر مشهد (مرکز استان): پلاک ایران 12 – پلاک ایران 36 – پلاک ایران 74

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 32 – پلاک ایران 42

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک خراسان رضوی

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1مشهد، بینالود (27 پلاک)12 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
42 ج . ق . و . هـ
36 ب . ج . د . س . ص . ط . و . هـ
74 ب . ص
2نیشابور، فیروزه (3 پلاک)32 ب . ی
36 ل
3سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن، جغتای (3 پلاک)32 ج
42 ن
36 م
4تربت جام (2 پلاک)32 ص
36 ی
5قوچان (2 پلاک)32 ط
74 ج
6گناباد، بجستان32 ق
7تربت حیدریه، مه‌ولات، زاوه (3 پلاک)32 ل . ن
36 ن
8کاشمر، خلیل‌آباد (2 پلاک)32 م
36 ق
9تایباد، باخرز32 هـ
10فریمان42 ب
11سرخس42 د
12درگز42 س
13خواف42 ص
14چناران42 ط
15بردسکن42 ل
16رشتخوار42 م
17کلات42 ی

استان خراسان جنوبی

شهر بیرجند (مرکز استان): پلاک ایران 52

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 52 – پلاک ایران 64

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک خراسان جنوبی

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1بیرجند، درمیان، خوسف (3 پلاک)52 ب . ج
2قائنات، زیرکوه52 ص
3فردوس، سرایان، بشرویه52 ط
4نهبندان52 ق
5سربیشه52 ل
6طبس64 ق

استان خوزستان

شهر اهواز (مرکز استان): پلاک ایران 14

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 24 – پلاک ایران 34

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک خوزستان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1اهواز، باوی، حمیدیه، کارون (10 پلاک)14 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن
2آبادان (2 پلاک)24 ب
34 ق
3خرمشهر24 ج
4دزفول (3 پلاک)24 د
34 ص . و
5بهبهان، آغاجاری (2 پلاک)24 س
34 ن
6مسجد سلیمان، اندیکا24 ص
7بندرماهشهر (2 پلاک)24 ط
34 ط
8دشت آزادگان، هویزه24 ق
9رامهرمز، رامشیر، هفتکل24 ل
10اندیمشک24 م
11شوشتر، گتوند (2 پلاک)24 ن
34 هـ
12شوش24 و
13شادگان24 هـ
14ایذه24 ی
15باغملک34 ب
16امیدیه34 ج
17هندیجان34 د
18لالی34 س

استان زنجان

شهر زنجان (مرکز استان): پلاک ایران 87

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 97

ٖ

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک زنجان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1زنجان (4 پلاک)87 ب . ج . د . س
2ابهر97 ب
3خدابنده97 ج
4خرم دره97 د
5ایجرود97 س
6طارم97 ص
7ماه نشان97 ط

استان سمنان

شهر سمنان (مرکز استان): پلاک ایران 86

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 96

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک سمنان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1سمنان، سرخه (2 پلاک)86 ب . ج
2دامغان96 ب
3شاهرود، میامی (2 پلاک)96 ج . ص
4گرمسار، آرادان96 د
5مهدیشهر96 س

استان سیستان و بلوچستان

شهر زاهدان (مرکز استان): پلاک ایران 85

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 95

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک سیستان و بلوچستان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1زاهدان، میرجاوه (4 پلاک)85 ب . ج . د . س
2زابل، نیمروز، هامون، هیرمند، زهک (2 پلاک)95 ب . ل
3ایرانشهر، دلگان (2 پلاک)95 ج . م
4خاش95 د
5سراوان، مهرستان، سیب و سوران95 س
6نیکشهر، فنوج، قصرقند95 ص
7سرباز95 ط
8چابهار، کنارک95 ق

استان فارس

شهر شیراز (مرکز استان): پلاک ایران 63 – پلاک ایران 93

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 73 – پلاک ایران 83

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک فارس

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1شیراز، سروستان، کوار، خرامه (20 پلاک)63 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
93 ب . ج . د . س . ص . ط . ق
2جهرم (2 پلاک)73 ب
83 هـ
3لارستان، خنج، گراش (2 پلاک)73 ج
83 م
4داراب73 د
5فسا73 س
6کازرون (2 پلاک)73 ص
83 ن
7فیروز آباد73 ط
8آباده73 ق
9مرودشت، پاسارگاد (2 پلاک)73 ل
83 و
10لامرد73 م
11نیریز73 ن
12استهبان73 و
13اقلید73 هـ
14سپیدان73 ی
15ممسنی، رستم83 ب
16زرین‌دشت83 ج
17قیر و کارزین83 د
18مهر83 س
19ارسنجان83 ص
20خرمبید83 ط
21بوانات83 ق
22فراشبند83 ل

استان قزوین

شهر قزوین (مرکز استان): پلاک ایران 79

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 89

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک قزوین

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1قزوین، شهرستان البرز (6 پلاک)79 ب . ج . د . س . ص . ط
2تاکستان89 ب
3بویین زهرا، آوج89 ج
4آبیک89 د

استان قم

شهر قم (مرکز استان): پلاک ایران 16

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک قم

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1قم، سلفچگان، جعفریه، کهک، دستجرد، قنوات (8 پلاک)16 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل

استان کردستان

شهر سنندج (مرکز استان): پلاک ایران 51 (با حروف ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و )

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 61

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک کردستان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1سنندج (4 پلاک)51 ب . ج . د . س
2سقز (2 پلاک)61 ب . م
3بیجار61 ج
4بانه61 د
5قروه، دهگلان61 س
6مریوان61 ص
7دیواندره61 ط
8کامیاران61 ق
9سروآباد61 ل

استان کرمان

شهر کرمان (مرکز استان): پلاک ایران 45

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 65 – پلاک ایران 75

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک کرمان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1کرمان (8 پلاک)45 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل
2رفسنجان، انار (3 پلاک)65 ب . ی
75 س
3بم، فهرج، ریگان، نرماشیر (2 پلاک)65 ج
75 ج
4سیرجان (3 پلاک)65 د
75 ب . ص
5بافت، ارزوئیه، رابر65 س
6جیرفت (2 پلاک)65 ص
75 د
7زرند، کوهبنان65 ط
8کهنوج، رودبار، قلعه گنج، فاریاب65 ق
9شهر بابک65 ل
10بردسیر65 م
11منوجان65 ن
12عنبرآباد65 و
13راور65 هـ

استان کرمانشاه

شهر کرمانشاه (مرکز استان): پلاک ایران 19

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 29 – پلاک ایران 39

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک کرمانشاه

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1کرمانشاه (8 پلاک)19 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل
2اسلام‌آباد غرب، دالاهو (2 پلاک)29 ب . هـ
3گیلان غرب29 ج
4سرپل ذهاب29 د
5پاوه29 س
6کنگاور29 ص
7قصرشیرین29 ط
8سنقر29 ق
9جوانرود، روانسر29 ل
10صحنه29 م
11هرسین29 ن
12ثلاث باباجانی29 و

استان کهکلویه و بویر احمد

شهر یاسوج (مرکز استان): پلاک ایران 49

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 49 ( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک کهکلویه و بویراحمد

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1یاسوج (بویراحمد) (2 پلاک)49 ب . ج
2گچساران (دوگنبدان)، باشت49 ص
3دهدشت (کهگیلویه)، بهمئی (لیکک)، لنده، چرام49 ط
4دنا (سی سخت)49 ق

استان گلستان

شهر گرگان (مرکز استان): پلاک ایران 59

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 69 (شامل گنبد با حرف ب)

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک گلستان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1گرگان (4 پلاک)59 ب . ج . د . س
2گنبد کاووس (2 پلاک)69 ب . و
3بندرترکمن، گمیشان69 ج
4کردکوی69 د
5علی‌آباد69 س
6آزادشهر69 ص
7مینودشت، گالیکش69 ط
8بندرگز69 ق
9رامیان69 ل
10آق قلا69 م
11کلاله، مراوه تپه69 ن

استان گیلان

شهر رشت (مرکز استان):پلاک ایران 46

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 76 – پلاک ایران 56

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک گیلان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1رشت (8 پلاک)46 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل
2بندرانزلی (2 پلاک)56 ب
76 س
3لاهیجان (2 پلاک)56 ج
76 د
4آستارا56 د
5طالش56 س
6رودسر56 ص
7رودبار56 ط
8صومعه سرا56 ق
9فومن56 ل
10لنگرود56 م
11رضوانشهر56 ن
12املش56 و
13ماسال56 هـ
14شفت56 ی
15سیاهکل56 ب
16آستانه اشرفیه56 ج

استان لرستان

شهر خرم آباد (مرکز استان): پلاک ایران 31

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 41

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک لرستان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1خرم‌آباد، دوره چگنی (4 پلاک)31 ب . ج . د . س
2بروجرد (2 پلاک)41 ب . م
3الیگودرز41 ج
4دورود41 د
5کوهدشت، رومشگان41 س
6دلفان41 ص
7ازنا41 ط
8پل دختر41 ق
9سلسله41 ل

استان مازندران

شهر ساری (مرکز استان): پلاک ایران 62

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 82 – پلاک ایران 92 پلاک ایران 72

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک مازندران

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1ساری، میاندورود (5 پلاک)62 ب . ج . د . س . ص
2آمل (4 پلاک)72 ب
82 د . ق
3بابل (4 پلاک)72 ج
82 ج . ص . م
4تنکابن، عباس‌آباد (2 پلاک)72 د
82 ط
5رامسر72 س
6نوشهر72 ص
7نور72 ط
8بهشهر، گلوگاه72 ق
9قائم شهر، سیمرغ (3 پلاک)72 ل
82 س . ن
10بابلسر، فریدون کنار (2 پلاک)72 م
82 ل
11چالوس، کلاردشت72 ن
12محمودآباد72 و
13نکا72 هـ
14جویبار72 ی
15سوادکوه (پل سفید)82 ب

استان مرکزی

شهر اراک (مرکز استان): پلاک ایران 47

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 57

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک مرکزی

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1اراک (5 پلاک)47 ب . ج . د . س . ص
2ساوه (2 پلاک)57 ب . و
3خمین57 ج
4محلات57 د
5تفرش، فراهان57 س
6دلیجان57 ص
7آشتیان57 ط
8شازند57 ق
9زرندیه57 ل
1057 م
11کمیجان57 ن

استان هرمزگان

شهر بندرعباس (مرکز استان): پلاک ایران 84

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 94

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک هرمزگان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1بندر عباس، بندرخمیر (5 پلاک)84 ب . ج . د . س . ص
2میناب، سیریک94 ب
3بندرلنگه، پارسیان94 ج
4رودان94 د
5ابوموسی94 س
6جاسک، بشاگرد94 ص
7بستک94 ط
8حاجی‌آباد94 ق
9قشم94 ل

استان همدان

شهر همدان (مرکز استان): پلاک ایران 18

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 28

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک همدان

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1همدان (6 پلاک)18 ب . ج . د . س . ص . ط
2نهاوند28 ب
3ملایر (2 پلاک)28 ج
4تویسرکان28 د
5کبودرآهنگ28 س
6رزن28 ص
7بهار28 ط
8اسدآباد28 ق

استان یزد

شهر یزد (مرکز استان): پلاک ایران 54

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 64

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک یزد

ردیفنام شهرستانکد پلاک خودرو شهرستان
1یزد (7 پلاک)54 ب . ج . د . س . ص . ط . ق
2اردکان64 ب
3تفت64 ج
4میبد64 د
5بافق، بهاباد64 س
6مهریز64 ص
7ابرکوه64 ط
8طبس64 ق
9خاتم64 ل
10صدوق (اشکذر)46 م

انواع پلاک خودرو در ایران

پلاک‌های خودروهای ایرانی دارای 11 نوع کلی هستند که در 4 رنگ اصلی صادر می‌شوند.

انواع پلاک‌ها شامل موارد زیر است:

خودروهای شخصی، تاکسی‌ها، خودروهای عمومی، خودروهای دولتی، خوروهای معلولین، خودروهای ترانزیت، خودروهای کشاورزی، خودروهای تشریفات، خودروهای پلیس، خودروهای کلاسیک (تاریخی)، موتورسیکلت‌ها و خودروهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی

شماره گذاری خودروها نیز به صورتی است که می‌توان از شماره پلاک آن‌ها به اطلاعاتی مانند استان صادر کننده پلاک، تاریخ صدور پلاک و … پی برد.


پلاک خودرو های شخصی

پلاک خودرو های شخصی


پلاک ویژه خودرو های معلولین و جانبازان

پلاک ویژه خودرو های معلولین و جانبازان


پلاک ویژه خودرو های دولتی

پلاک ویژه خودرو های دولتیدر خودرو های دولتی از حرف “الف” استفاده می شود.


پلاک ویژه خودرو های تشریفات دولتی

پلاک خودرو های تشریفاتعبارت تشریفات در قسمت بالا و در قسمت زیرین آن به لاتین عبارت PROTOCOL (به معنی تشریفات) نوشته شده است.


پلاک ویژه خودرو های کشاورزی و تاکسی

پلاک خودرو های تاکسی و کشاورزی ایرانحرف “ک” برای خودرو های کشاورزی و حرف “ت” که در بالای آن به لاتین نوشته شده است TAXI (تاکسی) برای تاکسی ها استفاده می شود.


پلاک ویژه خودرو های پلیس (ناجا)

پلاک خودرو های پلیس ناجا ایراندر خودرو های پلیس ناجا از حرف “پ” به معنی پلیس استفاده می شود.


پلاک ویژه خودرو های سیاسی

پلاک خودرو های سیاسی پلاک سیاسی مخصوص خودرو های سفارت‌ها می باشد و فقط کارکنان شاغل در سفارت می توانند از این خودرو ها استفاده کنند.


پلاک ویژه خودرو های تاریخی

پلاک خودرو های تاریخیسمت راست بالای پلاک عبارت تاریخی ذکر شده است که مخصوص خودرو های تاریخی می باشد که در سه دسته زیر قرار بگیرند.

خودروهای نفیس: خودروهایی که بیش از 50 سال از تولید آن گذشته باشد.

خودروهای قدیمی: خودروهایی که بیش از 25 سال از تولید آن گذشته باشد و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت و یا کاربردی بی نظیر باشد.

خودروهای ویژه: خودروهایی که دارای بعد فرهنگی باشد.


پلاک ویژه موتور سیکلت ها

پلاک خودرو های موتورسیکلت


رنگ پلاک خودرو در ایران:

پلاک ایران سفید: ویژه خودروهای شخصی

پلاک ایران قرمز: ویژه خودروهای دولتی

پلاک ایران زرد: ویژه خودروهای عمومی مانند تاکسی ها و خودرو های کشاورزی

حروف بین اعداد در پلاک‌ها به معنی زیر می باشند:

الف: ویژه خودروهای دولتی

پ: ویژه خودروهای نیروی انتظامی

ت: ویژه تاکسی‌ها

ک: ویژه خودروهای کشاورزی

ع: ویژه خودروهای عمومی

سایر حروف:

ل – م – ن – و – ه – ی – ج – د – س – ص – ط – ق

سیدرضا بازیار

به وب سایت شخصی من خوش آمدید! من سیدرضا بازیار هستم، متولد 1374 شهرستان کازرون. در حال حاضر مهندس فناوری اطلاعات هستم، مسلط به زبان های: HTML - CSS - JavaScript - PHP و در حال یادگیری زبان Python هستم و علاقه بسیار زیادی به برنامه نویسی تحت وب ، هوش مصنوعی و زمینه امنیت اطلاعات دارم.

‫2 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *