خودرو

راهنمای کامل شماره پلاک خودرو ها

راهنمای کامل شماره پلاک خودرو ها

در این مقاله لیست کامل شماره پلاک خودرو که مربوط به شهر های مختلف ایران می شوند برای شما بر اساس شهرها و استان ها به تفکیک شهرستان ها معرفی خواهند شد.

همچنین پلاک خودروهای استان تهران به تفکیک بخش‌های مختلف، و پلاک خودرو دیگر استان ها به تفکیک شهرستان‌ صادر کننده و نیز نوع و رنگ پلاک خودروها شرح داده شده است.

لیست کامل شماره پلاک خودرو در شهرهای مختلف کشور:

استان آذربایجان شرقی

شهر تبریز (مرکز استان): پلاک ایران 15

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 25 – پلاک ایران 35

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک آذربایجان شرقی

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 تبریز (14 پلاک) 15 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
35 ل
2 مراغه (2 پلاک) 25 ب
35 ق
3 مرند (2 پلاک) 25 ج
35 ط
4 میانه 25 د
5 اهر، هوراند 25 س
6 سراب 25 ص
7 جلفا 25 ط
8 هشترود 25 ق
9 بناب 25 ل
10 بستان آباد 25 م
11 شبستر 25 ن
12 کلیبر، خدا آفرین 25 و
13 هریس 25 هـ
14 آذر شهر 25 ی
15 اسکو 35 ب
16 ورزقان 35 ج
17 عجب شیر 35 د
18 چاراویماق (قره آغاج) 35 س
19 ملکان 35 ص

استان آذربایجان غربی

شهر ارومیه (مرکز استان): پلاک ایران 17

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 27 – پلاک ایران 37

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک آذربایجان غربی

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 ارومیه (8 پلاک) 17 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م
2 خوی، چایپاره (3 پلاک) 27 ب
37 ب . م
3 مهاباد (2 پلاک) 27 ج
37 ص
4 ماکو، شوط، پلدشت (2 پلاک) 27 د
37 ل
5 سلماس (2 پلاک) 27 س
37 ق
6 نقده 27 ص
7 میاندوآب (2 پلاک) 27 ط
37 ج
8 تکاب 27 ق
9 شاهین دژ 27 ل
10 سردشت 27 م
11 بوکان (2 پلاک) 27 ن
37 ط
12 پیرانشهر 27 و
13 چالدران 27 هـ
14 اشنویه 27 ی

استان اردبیل

شهر اردبیل (مرکز استان): پلاک ایران 91

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 91 ( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد.)

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک اردبیل

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 اردبیل، سرعین (5 پلاک) 91 ب . ج . د . هـ . ی
2 پارس‌آباد 91 س
3 خلخال 91 ص
4 گرمی 91 ط
5 مشگین‌شهر 91 ق
6 بیله‌سوار 91 ل
7 نیر 91 م
8 نمین 91 ن
9 کوثر 91 و

استان اصفهان

شهر اصفهان (مرکز استان): پلاک ایران 13 – پلاک ایران 53 – پلاک ایران 67

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 23 – پلاک ایران 43 – پلاک ایران 53

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک اصفهان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 اصفهان (23 پلاک) 13 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
53 ب . ج . د . س . ص . ق . ل . و
67 ب . ج
2 کاشان (3 پلاک) 23 ب
43 و
53 هـ
3 نجف‌آباد (3 پلاک) 23 ج
43 م
53 ن
4 شهرضا (2 پلاک) 23 د
53 ط
5 خمینی‌شهر (3 پلاک) 23 س
43 ن
53 ی
6 گلپایگان 23 ص
7 نطنز 23 ط
8 اردستان 23 ق
9 خوانسار 23 ل
10 نائین، خور و بیابانک 23 م
11 سمیرم 23 ن
12 فریدون‌شهر 23 و
13 فلاورجان (2 پلاک) 23 هـ
43 ی
14 لنجان (2 پلاک) 23 ی
43 هـ
15 فریدن، بوئین، میاندشت، چادگان 43 ب
16 مبارکه (2 پلاک) 43 ج . ط
17 برخوار، شاهین‌شهر، میمه (3 پلاک) 43 د . ل
53 م
18 آران و بیدگل 43 س
19 تیران و کرون 43 ص
20 دهاقان 43 ق

استان البرز

شهر کرج (مرکز استان): پلاک ایران 68 – پلاک ایران 21 (و) – پلاک ایران 21 (ص) – پلاک ایران 38 (ب، د، س)

شهرستان‌های استان البرز: پلاک ایران 78 (ط) – پلاک ایران 21 (ص)

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک البرز

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 کرج، فردیس، اشتهارد (19 پلاک) 68 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
21 ص . و
38 ب . د . س . م
2 ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد (2 پلاک) 78 ط
21 ص

استان ایلام

شهر ایلام (مرکز استان): پلاک ایران 98

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 98 (پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک ایلام

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 ایلام (2 پلاک) 98 ب . ج
2 مهران، ملکشاهی 98 ص
3 دره شهر، بدره 98 ط
4 دهلران 98 ق
5 شیروان، چرداول 98 ل
6 ایوان 98 م
7 ابدانان 98 ن

استان بوشهر

شهر بوشهر (مرکز استان): پلاک ایران 48

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 58

شماره پلاک خودرو ها

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک بوشهر

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 بوشهر (3 پلاک) 48 ب . ج . د
2 دشتستان (برازجان) (2 پلاک) 58 ب . م
3 گناوه 58 ج
4 کنگان، عسلویه 58 د
5 تنگستان (اهرم) 58 س
6 دشتی (خورموج) 58 ص
7 دیر 58 ط
8 دیلم 58 ق
9 جم 58 ل

استان تهران

شهر تهران (مرکز استان): پلاک ایران 11 – پلاک ایران 22 – پلاک ایران 33 – پلاک ایران 44 – پلاک ایران 55 – پلاک ایران 66

پلاک ایران 11 و ایران 44: برای مناطق 1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 22

پلاک ایران 22: برای مناطق 2 – 9 – 10 – 11 – 12

پلاک ایران 33: برای سایر مناطق

پس اتمام ظرفیت کد 99 پلاک با کد صفر برای شهر تهران استفاده می‌گردد.

مانند ایران 10، ایران 20، ایران 30، ایران 40، ایران 50، ایران 60، ایران 70، ایران 80 و ایران 90

پلاک ایران 21 مربوط به تمامی شهرستان‌های تهران ( به جز حروف ص، و )

سایر شهرهای استان تهران: پلاک ایران 78

پلاک موتورسیکلت: 111، 112، … ، 134، 135

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک تهران

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 تهران (123 پلاک) 11، 22، 33، 44، 55، 66، 77، 88، 99 (تمام حروف)
10 ب . ج . د . س . ص . ط
2 اسلامشهر (4 پلاک) 78 ب . ی
21 ب
38 ق
3 رباط‌کریم، بهارستان (5 پلاک) 78 ج . م
21 ج . ق
38 ل
4 قدس، شهریار، ملارد (8 پلاک) 78 د . هـ
21 د . ط . ل . هـ
38 ج . ط
5 ورامین، پیشوا، قرچک (4 پلاک) 78 س
21 س . م
38 ص
6 دماوند، پردیس (2 پلاک) 78 ص
21 ی
7 فیروزکوه 78 ق
8 پاکدشت (2 پلاک) 78 ل
21 ن
9 ری 78 ن
10 شمیرانات 78 و

استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد (مرکز استان): پلاک ایران 71

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 81

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک چهارمحال و بختیاری

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 شهرکرد، سامان، بن، کیار (3 پلاک) 71 ب . ج . د
2 بروجن 81 ب
3 اردل 81 ج
4 فارسان 81 د
5 لردگان 81 س
6 کوهرنگ 81 ص

استان خراسان شمالی

شهر بجنورد (مرکز استان): پلاک ایران 26 – پلاک ایران 74

سایر شهرهای استان: 26

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک خراسان شمالی

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 بجنورد، راز و جرگلان (3 پلاک) 26 ب . ج
2 شیروان 26 ص
3 اسفراین 26 ط
4 جاجرم و گرمه 26 ق
5 مانه و سملقان (آشخانه) 26 ل
6 فاروج 26 م

استان خراسان رضوی

شهر مشهد (مرکز استان): پلاک ایران 12 – پلاک ایران 36 – پلاک ایران 74

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 32 – پلاک ایران 42

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک خراسان رضوی

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 مشهد، بینالود (27 پلاک) 12 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
42 ج . ق . و . هـ
36 ب . ج . د . س . ص . ط . و . هـ
74 ب . ص
2 نیشابور، فیروزه (3 پلاک) 32 ب . ی
36 ل
3 سبزوار، جوین، خوشاب، داورزن، جغتای (3 پلاک) 32 ج
42 ن
36 م
4 تربت جام (2 پلاک) 32 ص
36 ی
5 قوچان (2 پلاک) 32 ط
74 ج
6 گناباد، بجستان 32 ق
7 تربت حیدریه، مه‌ولات، زاوه (3 پلاک) 32 ل . ن
36 ن
8 کاشمر، خلیل‌آباد (2 پلاک) 32 م
36 ق
9 تایباد، باخرز 32 هـ
10 فریمان 42 ب
11 سرخس 42 د
12 درگز 42 س
13 خواف 42 ص
14 چناران 42 ط
15 بردسکن 42 ل
16 رشتخوار 42 م
17 کلات 42 ی

استان خراسان جنوبی

شهر بیرجند (مرکز استان): پلاک ایران 52

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 52 – پلاک ایران 64

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک خراسان جنوبی

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 بیرجند، درمیان، خوسف (3 پلاک) 52 ب . ج
2 قائنات، زیرکوه 52 ص
3 فردوس، سرایان، بشرویه 52 ط
4 نهبندان 52 ق
5 سربیشه 52 ل
6 طبس 64 ق

استان خوزستان

شهر اهواز (مرکز استان): پلاک ایران 14

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 24 – پلاک ایران 34

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک خوزستان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 اهواز، باوی، حمیدیه، کارون (10 پلاک) 14 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن
2 آبادان (2 پلاک) 24 ب
34 ق
3 خرمشهر 24 ج
4 دزفول (3 پلاک) 24 د
34 ص . و
5 بهبهان، آغاجاری (2 پلاک) 24 س
34 ن
6 مسجد سلیمان، اندیکا 24 ص
7 بندرماهشهر (2 پلاک) 24 ط
34 ط
8 دشت آزادگان، هویزه 24 ق
9 رامهرمز، رامشیر، هفتکل 24 ل
10 اندیمشک 24 م
11 شوشتر، گتوند (2 پلاک) 24 ن
34 هـ
12 شوش 24 و
13 شادگان 24 هـ
14 ایذه 24 ی
15 باغملک 34 ب
16 امیدیه 34 ج
17 هندیجان 34 د
18 لالی 34 س

استان زنجان

شهر زنجان (مرکز استان): پلاک ایران 87

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 97

ٖ

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک زنجان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 زنجان (4 پلاک) 87 ب . ج . د . س
2 ابهر 97 ب
3 خدابنده 97 ج
4 خرم دره 97 د
5 ایجرود 97 س
6 طارم 97 ص
7 ماه نشان 97 ط

استان سمنان

شهر سمنان (مرکز استان): پلاک ایران 86

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 96

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک سمنان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 سمنان، سرخه (2 پلاک) 86 ب . ج
2 دامغان 96 ب
3 شاهرود، میامی (2 پلاک) 96 ج . ص
4 گرمسار، آرادان 96 د
5 مهدیشهر 96 س

استان سیستان و بلوچستان

شهر زاهدان (مرکز استان): پلاک ایران 85

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 95

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک سیستان و بلوچستان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 زاهدان، میرجاوه (4 پلاک) 85 ب . ج . د . س
2 زابل، نیمروز، هامون، هیرمند، زهک (2 پلاک) 95 ب . ل
3 ایرانشهر، دلگان (2 پلاک) 95 ج . م
4 خاش 95 د
5 سراوان، مهرستان، سیب و سوران 95 س
6 نیکشهر، فنوج، قصرقند 95 ص
7 سرباز 95 ط
8 چابهار، کنارک 95 ق

استان فارس

شهر شیراز (مرکز استان): پلاک ایران 63 – پلاک ایران 93

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 73 – پلاک ایران 83

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک فارس

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 شیراز، سروستان، کوار، خرامه (20 پلاک) 63 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل . م . ن . و . هـ . ی
93 ب . ج . د . س . ص . ط . ق
2 جهرم (2 پلاک) 73 ب
83 هـ
3 لارستان، خنج، گراش (2 پلاک) 73 ج
83 م
4 داراب 73 د
5 فسا 73 س
6 کازرون (2 پلاک) 73 ص
83 ن
7 فیروز آباد 73 ط
8 آباده 73 ق
9 مرودشت، پاسارگاد (2 پلاک) 73 ل
83 و
10 لامرد 73 م
11 نیریز 73 ن
12 استهبان 73 و
13 اقلید 73 هـ
14 سپیدان 73 ی
15 ممسنی، رستم 83 ب
16 زرین‌دشت 83 ج
17 قیر و کارزین 83 د
18 مهر 83 س
19 ارسنجان 83 ص
20 خرمبید 83 ط
21 بوانات 83 ق
22 فراشبند 83 ل

استان قزوین

شهر قزوین (مرکز استان): پلاک ایران 79

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 89

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک قزوین

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 قزوین، شهرستان البرز (6 پلاک) 79 ب . ج . د . س . ص . ط
2 تاکستان 89 ب
3 بویین زهرا، آوج 89 ج
4 آبیک 89 د

استان قم

شهر قم (مرکز استان): پلاک ایران 16

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک قم

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 قم، سلفچگان، جعفریه، کهک، دستجرد، قنوات (8 پلاک) 16 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل

استان کردستان

شهر سنندج (مرکز استان): پلاک ایران 51 (با حروف ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و )

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 61

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک کردستان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 سنندج (4 پلاک) 51 ب . ج . د . س
2 سقز (2 پلاک) 61 ب . م
3 بیجار 61 ج
4 بانه 61 د
5 قروه، دهگلان 61 س
6 مریوان 61 ص
7 دیواندره 61 ط
8 کامیاران 61 ق
9 سروآباد 61 ل

استان کرمان

شهر کرمان (مرکز استان): پلاک ایران 45

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 65 – پلاک ایران 75

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک کرمان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 کرمان (8 پلاک) 45 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل
2 رفسنجان، انار (3 پلاک) 65 ب . ی
75 س
3 بم، فهرج، ریگان، نرماشیر (2 پلاک) 65 ج
75 ج
4 سیرجان (3 پلاک) 65 د
75 ب . ص
5 بافت، ارزوئیه، رابر 65 س
6 جیرفت (2 پلاک) 65 ص
75 د
7 زرند، کوهبنان 65 ط
8 کهنوج، رودبار، قلعه گنج، فاریاب 65 ق
9 شهر بابک 65 ل
10 بردسیر 65 م
11 منوجان 65 ن
12 عنبرآباد 65 و
13 راور 65 هـ

استان کرمانشاه

شهر کرمانشاه (مرکز استان): پلاک ایران 19

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 29 – پلاک ایران 39

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک کرمانشاه

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 کرمانشاه (8 پلاک) 19 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل
2 اسلام‌آباد غرب، دالاهو (2 پلاک) 29 ب . هـ
3 گیلان غرب 29 ج
4 سرپل ذهاب 29 د
5 پاوه 29 س
6 کنگاور 29 ص
7 قصرشیرین 29 ط
8 سنقر 29 ق
9 جوانرود، روانسر 29 ل
10 صحنه 29 م
11 هرسین 29 ن
12 ثلاث باباجانی 29 و

استان کهکلویه و بویر احمد

شهر یاسوج (مرکز استان): پلاک ایران 49

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 49 ( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک کهکلویه و بویراحمد

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 یاسوج (بویراحمد) (2 پلاک) 49 ب . ج
2 گچساران (دوگنبدان)، باشت 49 ص
3 دهدشت (کهگیلویه)، بهمئی (لیکک)، لنده، چرام 49 ط
4 دنا (سی سخت) 49 ق

استان گلستان

شهر گرگان (مرکز استان): پلاک ایران 59

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 69 (شامل گنبد با حرف ب)

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک گلستان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 گرگان (4 پلاک) 59 ب . ج . د . س
2 گنبد کاووس (2 پلاک) 69 ب . و
3 بندرترکمن، گمیشان 69 ج
4 کردکوی 69 د
5 علی‌آباد 69 س
6 آزادشهر 69 ص
7 مینودشت، گالیکش 69 ط
8 بندرگز 69 ق
9 رامیان 69 ل
10 آق قلا 69 م
11 کلاله، مراوه تپه 69 ن

استان گیلان

شهر رشت (مرکز استان):پلاک ایران 46

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 76 – پلاک ایران 56

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک گیلان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 رشت (8 پلاک) 46 ب . ج . د . س . ص . ط . ق . ل
2 بندرانزلی (2 پلاک) 56 ب
76 س
3 لاهیجان (2 پلاک) 56 ج
76 د
4 آستارا 56 د
5 طالش 56 س
6 رودسر 56 ص
7 رودبار 56 ط
8 صومعه سرا 56 ق
9 فومن 56 ل
10 لنگرود 56 م
11 رضوانشهر 56 ن
12 املش 56 و
13 ماسال 56 هـ
14 شفت 56 ی
15 سیاهکل 56 ب
16 آستانه اشرفیه 56 ج

استان لرستان

شهر خرم آباد (مرکز استان): پلاک ایران 31

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 41

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک لرستان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 خرم‌آباد، دوره چگنی (4 پلاک) 31 ب . ج . د . س
2 بروجرد (2 پلاک) 41 ب . م
3 الیگودرز 41 ج
4 دورود 41 د
5 کوهدشت، رومشگان 41 س
6 دلفان 41 ص
7 ازنا 41 ط
8 پل دختر 41 ق
9 سلسله 41 ل

استان مازندران

شهر ساری (مرکز استان): پلاک ایران 62

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 82 – پلاک ایران 92 پلاک ایران 72

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک مازندران

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 ساری، میاندورود (5 پلاک) 62 ب . ج . د . س . ص
2 آمل (4 پلاک) 72 ب
82 د . ق
3 بابل (4 پلاک) 72 ج
82 ج . ص . م
4 تنکابن، عباس‌آباد (2 پلاک) 72 د
82 ط
5 رامسر 72 س
6 نوشهر 72 ص
7 نور 72 ط
8 بهشهر، گلوگاه 72 ق
9 قائم شهر، سیمرغ (3 پلاک) 72 ل
82 س . ن
10 بابلسر، فریدون کنار (2 پلاک) 72 م
82 ل
11 چالوس، کلاردشت 72 ن
12 محمودآباد 72 و
13 نکا 72 هـ
14 جویبار 72 ی
15 سوادکوه (پل سفید) 82 ب

استان مرکزی

شهر اراک (مرکز استان): پلاک ایران 47

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 57

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک مرکزی

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 اراک (5 پلاک) 47 ب . ج . د . س . ص
2 ساوه (2 پلاک) 57 ب . و
3 خمین 57 ج
4 محلات 57 د
5 تفرش، فراهان 57 س
6 دلیجان 57 ص
7 آشتیان 57 ط
8 شازند 57 ق
9 زرندیه 57 ل
10 57 م
11 کمیجان 57 ن

استان هرمزگان

شهر بندرعباس (مرکز استان): پلاک ایران 84

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 94

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک هرمزگان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 بندر عباس، بندرخمیر (5 پلاک) 84 ب . ج . د . س . ص
2 میناب، سیریک 94 ب
3 بندرلنگه، پارسیان 94 ج
4 رودان 94 د
5 ابوموسی 94 س
6 جاسک، بشاگرد 94 ص
7 بستک 94 ط
8 حاجی‌آباد 94 ق
9 قشم 94 ل

استان همدان

شهر همدان (مرکز استان): پلاک ایران 18

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 28

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک همدان

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 همدان (6 پلاک) 18 ب . ج . د . س . ص . ط
2 نهاوند 28 ب
3 ملایر (2 پلاک) 28 ج
4 تویسرکان 28 د
5 کبودرآهنگ 28 س
6 رزن 28 ص
7 بهار 28 ط
8 اسدآباد 28 ق

استان یزد

شهر یزد (مرکز استان): پلاک ایران 54

سایر شهرهای استان: پلاک ایران 64

مشاهده اطلاعات کامل شماره پلاک یزد

ردیف نام شهرستان کد پلاک خودرو شهرستان
1 یزد (7 پلاک) 54 ب . ج . د . س . ص . ط . ق
2 اردکان 64 ب
3 تفت 64 ج
4 میبد 64 د
5 بافق، بهاباد 64 س
6 مهریز 64 ص
7 ابرکوه 64 ط
8 طبس 64 ق
9 خاتم 64 ل
10 صدوق (اشکذر) 46 م

انواع پلاک خودرو در ایران

پلاک‌های خودروهای ایرانی دارای 11 نوع کلی هستند که در 4 رنگ اصلی صادر می‌شوند.

انواع پلاک‌ها شامل موارد زیر است:

خودروهای شخصی، تاکسی‌ها، خودروهای عمومی، خودروهای دولتی، خوروهای معلولین، خودروهای ترانزیت، خودروهای کشاورزی، خودروهای تشریفات، خودروهای پلیس، خودروهای کلاسیک (تاریخی)، موتورسیکلت‌ها و خودروهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی

شماره گذاری خودروها نیز به صورتی است که می‌توان از شماره پلاک آن‌ها به اطلاعاتی مانند استان صادر کننده پلاک، تاریخ صدور پلاک و … پی برد.


پلاک خودرو های شخصی

پلاک خودرو های شخصی


پلاک ویژه خودرو های معلولین و جانبازان

پلاک ویژه خودرو های معلولین و جانبازان


پلاک ویژه خودرو های دولتی

پلاک ویژه خودرو های دولتیدر خودرو های دولتی از حرف “الف” استفاده می شود.


پلاک ویژه خودرو های تشریفات دولتی

پلاک خودرو های تشریفاتعبارت تشریفات در قسمت بالا و در قسمت زیرین آن به لاتین عبارت PROTOCOL (به معنی تشریفات) نوشته شده است.


پلاک ویژه خودرو های کشاورزی و تاکسی

پلاک خودرو های تاکسی و کشاورزی ایرانحرف “ک” برای خودرو های کشاورزی و حرف “ت” که در بالای آن به لاتین نوشته شده است TAXI (تاکسی) برای تاکسی ها استفاده می شود.


پلاک ویژه خودرو های پلیس (ناجا)

پلاک خودرو های پلیس ناجا ایراندر خودرو های پلیس ناجا از حرف “پ” به معنی پلیس استفاده می شود.


پلاک ویژه خودرو های سیاسی

پلاک خودرو های سیاسی پلاک سیاسی مخصوص خودرو های سفارت‌ها می باشد و فقط کارکنان شاغل در سفارت می توانند از این خودرو ها استفاده کنند.


پلاک ویژه خودرو های تاریخی

پلاک خودرو های تاریخیسمت راست بالای پلاک عبارت تاریخی ذکر شده است که مخصوص خودرو های تاریخی می باشد که در سه دسته زیر قرار بگیرند.

خودروهای نفیس: خودروهایی که بیش از 50 سال از تولید آن گذشته باشد.

خودروهای قدیمی: خودروهایی که بیش از 25 سال از تولید آن گذشته باشد و از لحاظ طراحی و مهندسی ساخت و یا کاربردی بی نظیر باشد.

خودروهای ویژه: خودروهایی که دارای بعد فرهنگی باشد.


پلاک ویژه موتور سیکلت ها

پلاک خودرو های موتورسیکلت


رنگ پلاک خودرو در ایران:

پلاک ایران سفید: ویژه خودروهای شخصی

پلاک ایران قرمز: ویژه خودروهای دولتی

پلاک ایران زرد: ویژه خودروهای عمومی مانند تاکسی ها و خودرو های کشاورزی

حروف بین اعداد در پلاک‌ها به معنی زیر می باشند:

الف: ویژه خودروهای دولتی

پ: ویژه خودروهای نیروی انتظامی

ت: ویژه تاکسی‌ها

ک: ویژه خودروهای کشاورزی

ع: ویژه خودروهای عمومی

سایر حروف:

ل – م – ن – و – ه – ی – ج – د – س – ص – ط – ق

سیدرضا بازیار

من مهندس فناوری اطلاعات و توسعه دهنده Back end هستم. حس کنجکاوی، تمایل به کشف دنیاهای جدید و علاقه زیادی به حل چالش‌های گوناگون در زمینه‌های مختلف داشتم باعث شد وارد حرفه‌ی پرچالش و عمیق برنامه‌نویسی بشوم و هر روز بیشتر در این دنیای بزرگ غرق می‌شوم. در حال حاضر با مهارت هایی نرم مانند کار تیمی، قدرت مذاکره، خوش برخوردی، پرورش ایده و مهارت های سخت مانند PHP, OOP, Clean Code, Design Patterns و ... با علاقه مشغول به فعالیت در جامعه متن‌باز هستم. معتقدم هر روز بیشتر از دیروز، عمده کارهای انسان‌ها توسط ربات‌ها انجام خواهد شد، به همین دلیل سعی میکنم اسکریپت‌های زیادی با PHP ، Shell Scripting و Bash Scripting بنویسم و سعی می‌کنم کارهایی که برای انسان‌ها سخت و زمانبر هستند،‌ با ربات‌ها در سریعترین زمان و کمترین هزینه ممکن انجام بدهم. در این مسیر با زبان‌های برنامه نویسی مانند C++ و پایتون هم کمی کار کرده‌ام و با سیستم های مدیریت محتوای زیادی مانند وردپرس، جوملا، ویبولتین و... هم به صورت حرفه‌ای درگیر بوده‌ام. گهگاهی سعی میکنم ربات‌هایی طراحی کنم که اطلاعات عظیمی را از طریق اسکرپینگ به دیتابیس های مختلف منتقل میکنند و از طریق API در پلتفرم های مختلف پردازش می‌شوند. در 10 سال گذشته سابقه زیادی در طراحی سایت و فروشگاه‌های اینترنتی، سئو و بهینه سازی، تست امنیت وب‌سایت‌ها، دیجیتال مارکتینگ و... داشته‌ام. خوشحال میشم بتونم تجربیات خودم رو از طریق این وبلاگ در اختیار همه شما عزیزان قرار بدهم.

‫2 نظرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.