html و css

لیست کامل تگ های HTML

مقدمه آموزش HTML

1- نکاتی مهم که قبل از شروع برنامه نویسی باید بدانید
2- آموزش تایپ ۱۰ انگشتی
3- HTML چیست؟ ( معرفی زبان HTML )
4- تاریخچه زبان HTML
5- اهمیت HTML در اینترنت و صفحات وب
6- تفاوت پسوند htm. و html. چیست؟
7- مفهوم تگ های HTML
8- خصوصیات و استاندارد های HTML
9- نرم افزار های مورد نیاز برای برنامه نویسی HTML
10- آشنایی با برخی از اصطلاحات در کیبورد و HTML

تگ های html

وضعیتتوضیح تگ هاتگ ها
برای ارائه توضيحات دلخواه در صفحه HTML به کار می رود<!–…–>
نوع و نسخه زبان برنامه نويسی مورد استفاده در صفحه وب را مشخص می کند<!DOCTYPE>
برای ايجاد يک لنگر به کار می رود <a>
برای ايجاد يک مخفف برای يک عبارت بزرگتر به کار می رود <abbr>
حذفبرای ايجاد يک مخفف برای يک عبارت بزرگتر به کار می رود

در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. از تگ <abbr> استفاده کنید

<acronym>
برای نوشتن يک آدرس در متن به کار می رود<address>
حذفبرای فراخوانی برنامه های کوچک جاوا که سمت کاربر اجرا می شود کاربرد دارد

در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. از تگ‌های <embed> یا <object> استفاده کنید

<applet>
مشخص کننده يک ناحيه در نقشه های تصويری است <area>
اچ تی ام البرای تعیین یک هدر یا عنوان (متن مجزا از سایر محتویات صفحه) کاربرد دارد <article>
اچ تی ام المحتوایی جدا از محتوای که در آن قرار داده شده تعریف می کند <aside>
اچ تی ام البرای قرار دادن و اجرای فایل های صوتی در صفحات وب کاربرد دارد <audio>
برای توپر کردن نوشته ( Bold ) به کار می رود <b>
برای تعيين خواص پايه در يک صفحه به کار می رود <base>
حذفرنگ، سایز و فونت را به تمام متون سند اختصاص می‌دهد

در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. از CSS استفاده کنید

<basefont>
اچ تی ام البخشی از متن که جهتش با مابقی متن متفاوت است را جدا می‌کند <bdi>
قلم نوشته را به صورت نوشته های محيط های کدنويسی کامپيوتر در می آورد<bdo>
حذفباعث بزرگتر نمايش داده شدن نوشته در يک متن می شود

در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. از CSS استفاده کنید

<big>
برای ايجاد يک نقل قول به کار می رود <blockquote>
بدنه اصلی محتويات صفحه وب را تشکيل می دهد <body>
برای ايجاد يک خط جديد به کار می رود <br>
برای ايجاد دکمه های وب به کار می رود <button>
اچ تی ام الرسم گرافیک‌های شناور از طریق برنامه نویسی (معمولا زبان JavaScript) <canvas>
برای تعيين عنوان يک جدول به کار می رود <caption>
حذفمتن را در وسط تراز می کند

در HTML5 پشتیبانی نمی‌شود. از CSS استفاده کنید

<center>
باعث نمايش کج نوشته به کار می رود <cite>
برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود <code>
برای دسته بندی گروهی از ستون های يک جدول به کار می رود<col>
برای دسته بندی گروهی از ستون های يک جدول به کار می رود <colgroup>
اچ تی ام الیک لیست از چند آیتم را برای یک کنترل <input> تعیین می‌کند <datalist>
برای ايجاد ليست های معنی به کار می رود <dd>
برای نمايش متن حذف شده درصفحه به کار می رود <del>
اچ تی ام الجزئیات اضافی که کاربر می تواند مشاهده یا مخفی نماید<details>
یک برچسب عبارت است و یک اصطلاح تعریفی را مشخص می‌کند <dfn>
اچ تی ام الیک باکس یا کادر محاوره ای تعریف می کند <dialog>
حذفبرای لیست کردن عناوین directory (راهنما) استفاده می شود<dir>
برای تقسيم فضا در صفحات وب به کار می رود <div>
برای ايجاد ليست های معنی به کار می رود <dl>
برای ايجاد ليست های معنی به کار می رود <dt>
برای نمايش نوشته های مهم و به صورت کج به کار می رود<em>
اچ تی ام الیک قالب برای برنامه خارجی و یا محتوای تعاملی را تعریف می‌کند <embed>
برای ايجاد يک کادر به دور محتويات خود به کار می رود <fieldset>
برای تعیین عنوان یا توضیح برای تگ <fiqure> استفاده می‌شود <figcaption>
اچ تی ام البرای تعیین یک محتوی مجزا مثل عکس، لیست ها و… کاربرد دارد<figure>
حذففونت، رنگ و اندازه برای متن تعریف می‌کند<font>
اچ تی ام الیک پانویس برای یک سند یا یک بخش تعریف می کند <footer>
برای ايجاد يک فرم در صفحه به کار می رود <form>
حذفیک پنجره (قاب) در یک frameset را تعریف می کند<frame>
حذفصفحات وب متعددی را می تواند در پنجره مرورگر نمایش دهد<frameset>
تگ هدینگ سطح 1<h1>
تگ هدینگ سطح 2 <h2>
تگ هدینگ سطح 3 <h3>
تگ هدینگ سطح 4 <h4>
تگ هدینگ سطح 5 <h5>
تگ هدینگ سطح 6 <h6>
در برگيرنه اطلاعات کلی درباره سند وب است <head>
اچ تی ام البه یک بخش یا سند، یک هدر اختصاص می دهد <header>
برای ايجاد يک خط در عرض صفحه به کار می رود <hr>
محدوده اصلی کد HTML يک صفحه را تعيين می کند<html>
برای نمايش نوشته به صورت کج به کار می رود <i>
برای نمایش صفحه وب، درون یک صفحه وب دیگر استفاده می‌شود <iframe>
برای قرار دادن تصوير در صفحه به کار می رود <img>
برای ساختن انواع کتنرل های HTML به کار می رود <input>
برای مشخص کردن متن های جديد وارد شده در يک صفحه به کار می‌رود<ins>
برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود <kbd>
اچ تی ام الیک مولد کلیدی جفت، مورد استفاده برای فرم ها ایجاد می کند <keygen>
برای ايجاد يک عنوان ( نماد متنی ) در صفحه به کار می رود <label>
برای ايجاد عنوان يک کادر fieldset به کار می رود <legend>
برای تعريف يک آيتم در ليست به کار می رود <li>
برای برقراری ارتباط بين صفحه با يک فايل خارجي به کار می‌رود <link>
اچ تی ام الجهت تعیین بدنه اصلی محتوا مورد استفاده قرار می گیرد <main>
برای ايجاد يک نقشه تصويری به کار می رود <map>
اچ تی ام المتن علامت گذاری شده را مشخص می کند <mark>
یک لیست یا منو از دستورات تعریف می کند <menu>
اچ تی ام المعرفی یک آیتم دستوری یا آیتم منو که کاربر میتواند از منوی popup آن را فراخوانی کند <menuitem>
در بر گيرنده اطلاعات کلی درباره محتويات يک صفحه جهت استفاده موتورهای جستجو است <meta>
اچ تی ام الیک اندازه گیری یا مقدار اعشاری را در بازه‌ای مشخص تعریف می‌کند <meter>
اچ تی ام المجموعه ای از لینک های ناوبری را تعریف می کند<nav>
حذفجایگزین برای مرورگرهایی است که از تگ <frame> پشتیبانی نمی‌کنند<noframes>
برای تعيين جايگزين يک اسکريپت در يک صفحه به کار می رود <noscript>
برای پيوند يک شی خارجی با صفحه به کار می رود <object>
برای ايجاد ليست های ترتيبی به کار می رود <ol>
برای دسته بندی گزينه های يک ليست به کار می رود <optgroup>
برای ايجاد يک ليست در صفحه به کار می رود <option>
اچ تی ام النتیجه یک محاسبه را نمایش می دهد <output>
برای ايجاد يک پاراگراف در صفحه به کار می رود <p>
برای تعيين تنظيمات زمان اجرای يک شی خارجی در صفحه به کار می رود <param>
برای نمايش متن به همان صورت اوليه به کار می رود<pre>
اچ تی ام النشان دهنده پیشرفت یک پروسه یا کار است <progress>
برای ايجاد يک نقل قول به کار می رود <q>
Marks the base text component of a ruby annotation. <rb>
اچ تی ام الUsed for the benefit of browsers that don’t support ruby annotations <rp>
اچ تی ام الSpecifies the ruby text component of a ruby annotation. <rt>
اچ تی ام الMarks a ruby text container for ruby text components in a ruby annotation. <rtc>
حاشیه نویسی ruby را مشخص می‌کند <ruby>
Indicates text that’s no longer accurate or relevant. <s>
برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود <samp>
برای تعيين يک اسکريپت در صفحه به کار می رود <script>
اچ تی ام البرای تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند وب استفاده می‌شود <section>
برای ايجاد يک ليست باز شو به کار می رود <select>
برای نمايش متن به صورت کوچکتر به کار می رود <small>
اچ تی ام البرای مشخص کردن منابع گوناگون برای عناصر مدیا بکار می‌رود <source>
برای تقسيم متن به کار می رود <span>
حذفDefines strikethrough text<strike>
برای نمايش درشتر متن به کار می رود <strong>
برای قالب بندی تگ های HTML و صفحات به کار می رود <style>
برای ايجاد يک زير نويس به کار می رود <sub>
اچ تی ام الSpecifies a summary / caption for the <details>element <summary>
برای ايجاد يک انديس به کار می رود <sup>
برای ايجاد جداول به کار می رود <table>
شامل محتويات و بدنه اصلی يک جدول می شود <tbody>
برای ايجاد يک خانه جدول به کار می رود <td>
Declares HTML fragments that can be cloned and inserted in the document by script.<template>
برای ايجاد يک کادر متن به کار می رود<textarea>
برای تعيين عنوان انتهای يک جدول به کار می رود <tfoot>
برای ايجاد يک سر عنوان برای جدول به کار می رود<th>
برای ايجاد يک سر عنوان برای جدول به کار می رود <thead>
اچ تی ام التاریخ / زمان قابل خواندن برای انسان تعریف می کند <time>
برای ايجاد متن tooltip درباره عناصر به کار می رود <title>
برای ايجاد يک سطر جدول به کار می رود <tr>
اچ تی ام الآهنگ های متن برای عناصر رسانه ای را مشخص می کند<track>
حذفباعث نمايش متن به صورت نوشته های تلگراف به کار می رود<tt>
برای خط زيردار کردن نوشته به کار می رود <u>
برای ايجاد ليست های نشانه ای به کار می رود <ul>
برای نمايش متن همانند محيط های برنامه نويسی به کار می رود <var>
اچ تی ام المشخص کننده ویدئو مانند کلیپ فیلم و یا دیگر جریان های ویدئویی است <video>
اچ تی ام ال(جلوگیری از شکستن کلمه) مشخص می کند که در کجای متن خوب است یک line-break اضافه کنیم <wbr>
 

سیدرضا بازیار

به وب سایت شخصی من خوش آمدید! من سیدرضا بازیار هستم، متولد 1374 شهرستان کازرون. در حال حاضر مهندس فناوری اطلاعات هستم، مسلط به زبان های: HTML - CSS - JavaScript - PHP و در حال یادگیری زبان Python هستم و علاقه بسیار زیادی به برنامه نویسی تحت وب ، هوش مصنوعی و زمینه امنیت اطلاعات دارم.

مطالب مرتبط

‫5 نظرها

  1. سلام معذرت می خواهم ببخشید هرچی گشتم تگ بیشتر بخوانید یا ادامه مطلب رو ندیدم اون روش رو بلدم که یه لینک به یه صفه دیگه رو روی ادامه مطلب میزارن اما میخوام بدونم میشه طوری باش که وقتی روی ادامه مطلب کلیک کنم ادامش زیرش ظاحر بشه و اگه بگین چه طوری میشه کاری کرد که برای دیدن ادامه مطلب از هر نوعی اول یه پولی پرداخت کنن بعد ادامه مطلب رو ببینن , ممنون میشم.

  2. سلام ، تبریک میگم سایت جذاب و دیدنی طراحی کردین.
    مطالب و مراحلی که آموختید و طی کرده اید تا مسلط به چند زبان برنامه نویسی شوید .
    امکانش هست تمام آنها را بنویسید و فایل های آموزشی رو برام ارسال کنید .
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *