کد های وبمستر

منو عمودی حرفه ای برای سایت و وبلاگ

Dropdown Menu

Dropdown Menu

زمانی که یک وب سایت را باز می کنیم معمولا دوست داریم هر چه سریعتر مطالب مورد نظر خود را در آن پیدا کنیم. به همین دلیل ابتدا به دنبال یک منو می کردیم تا فهرست سایت را در آن پیدا کرده و هر چه سریعتر به مطالب مورد نظر خود دست پیدا کنیم.

امروز برای شما عزیزان یک منو عمودی بسیار حرفه ای ، شیک و زیبا رو قرار دادم که با html و css ساخته شده. در این منو هیچ تصویری به کار نرفته ؛ به همین دلیل بسیار کم حجم می باشد و در سرعت لود سایت شما تاثیری نمی گذارد. این منو به صورت عمودی باز می شود و کار کردن با آن بسیار جذاب است.

کد اچ تی ام ال (html):

<!-- www.seyedrezabazyar.com -->
 <div class="container">
 <ul>
  <li class="dropdown">
   <input type="checkbox" />
   <a href="#" data-toggle="dropdown">First Menu</a>
   <ul class="dropdown-menu">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">About Us</a></li>
    <li><a href="#">Services</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li class="dropdown">
   <input type="checkbox" />
   <a href="#" data-toggle="dropdown">Second Menu</a>
   <ul class="dropdown-menu">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">About Us</a></li>
    <li><a href="#">Services</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li class="dropdown">
   <input type="checkbox" />
   <a href="#" data-toggle="dropdown">Third Menu</a>
   <ul class="dropdown-menu">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">About Us</a></li>
    <li><a href="#">Services</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li class="dropdown">
   <input type="checkbox" />
   <a href="#" data-toggle="dropdown">Fourth Menu</a>
   <ul class="dropdown-menu">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">About Us</a></li>
    <li><a href="#">Services</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
   </ul>
  </li>
  <li class="dropdown">
   <input type="checkbox" />
   <a href="#" data-toggle="dropdown">Fifth Menu</a>
   <ul class="dropdown-menu">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">About Us</a></li>
    <li><a href="#">Services</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
</div>
<!-- www.seyedrezabazyar.com -->

کد سی اس اس (css):

/* www.seyedrezabazyar.com */
@import url("http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700,900");
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Pacifico);
body {
 font-family: "Lato", Helvetica, Arial;
 font-size: 16px;
}

*, *:before, *:after {
 -webkit-border-sizing: border-box;
 -moz-border-sizing: border-box;
 border-sizing: border-box;
}

.container {
 width: 350px;
 margin: 50px auto;
}
.container > ul {
 list-style: none;
 padding: 0;
 margin: 0 0 20px 0;
}

.dropdown {
 position: relative;
}
.dropdown a {
 text-decoration: none;
}
.dropdown [data-toggle="dropdown"] {
 display: block;
 color: white;
 background: #C0392B;
 -moz-box-shadow: 0 1px 0 #d65548 inset, 0 -1px 0 #962d22 inset;
 -webkit-box-shadow: 0 1px 0 #d65548 inset, 0 -1px 0 #962d22 inset;
 box-shadow: 0 1px 0 #d65548 inset, 0 -1px 0 #962d22 inset;
 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3);
 padding: 10px;
}
.dropdown [data-toggle="dropdown"]:hover {
 background: #cd3d2e;
}
.dropdown [data-toggle="dropdown"]:before {
 position: absolute;
 display: block;
 content: '\25BC';
 font-size: 0.7em;
 color: #fff;
 top: 13px;
 right: 10px;
 -moz-transform: rotate(0deg);
 -ms-transform: rotate(0deg);
 -webkit-transform: rotate(0deg);
 transform: rotate(0deg);
 -moz-transition: -moz-transform 0.6s;
 -o-transition: -o-transform 0.6s;
 -webkit-transition: -webkit-transform 0.6s;
 transition: transform 0.6s;
}
.dropdown > .dropdown-menu {
 max-height: 0;
 overflow: hidden;
 list-style: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
 -moz-transform: scaleY(0);
 -ms-transform: scaleY(0);
 -webkit-transform: scaleY(0);
 transform: scaleY(0);
 -moz-transform-origin: 50% 0%;
 -ms-transform-origin: 50% 0%;
 -webkit-transform-origin: 50% 0%;
 transform-origin: 50% 0%;
 -moz-transition: max-height 0.6s ease-out;
 -o-transition: max-height 0.6s ease-out;
 -webkit-transition: max-height 0.6s ease-out;
 transition: max-height 0.6s ease-out;
 animation: hideAnimation 0.4s ease-out;
 -moz-animation: hideAnimation 0.4s ease-out;
 -webkit-animation: hideAnimation 0.4s ease-out;
}
.dropdown > .dropdown-menu li {
 padding: 0;
}
.dropdown > .dropdown-menu li a {
 display: block;
 color: #6f6f6f;
 background: #EEE;
 -moz-box-shadow: 0 1px 0 white inset, 0 -1px 0 #d5d5d5 inset;
 -webkit-box-shadow: 0 1px 0 white inset, 0 -1px 0 #d5d5d5 inset;
 box-shadow: 0 1px 0 white inset, 0 -1px 0 #d5d5d5 inset;
 text-shadow: 0 -1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.3);
 padding: 10px 10px;
}
.dropdown > .dropdown-menu li a:hover {
 background: #f6f6f6;
}
.dropdown > input[type="checkbox"] {
 opacity: 0;
 display: block;
 position: absolute;
 top: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 cursor: pointer;
}
.dropdown > input[type="checkbox"]:checked ~ .dropdown-menu {
 max-height: 9999px;
 display: block;
 -moz-transform: scaleY(1);
 -ms-transform: scaleY(1);
 -webkit-transform: scaleY(1);
 transform: scaleY(1);
 animation: showAnimation 0.5s ease-in-out;
 -moz-animation: showAnimation 0.5s ease-in-out;
 -webkit-animation: showAnimation 0.5s ease-in-out;
 -moz-transition: max-height 2s ease-in-out;
 -o-transition: max-height 2s ease-in-out;
 -webkit-transition: max-height 2s ease-in-out;
 transition: max-height 2s ease-in-out;
}
.dropdown > input[type="checkbox"]:checked + a[data-toggle="dropdown"]:before {
 -moz-transform: rotate(-180deg);
 -ms-transform: rotate(-180deg);
 -webkit-transform: rotate(-180deg);
 transform: rotate(-180deg);
 -moz-transition: -moz-transform 0.6s;
 -o-transition: -o-transform 0.6s;
 -webkit-transition: -webkit-transform 0.6s;
 transition: transform 0.6s;
}

@keyframes showAnimation {
 0% {
  -moz-transform: scaleY(0.1);
  -ms-transform: scaleY(0.1);
  -webkit-transform: scaleY(0.1);
  transform: scaleY(0.1);
 }
 40% {
  -moz-transform: scaleY(1.04);
  -ms-transform: scaleY(1.04);
  -webkit-transform: scaleY(1.04);
  transform: scaleY(1.04);
 }
 60% {
  -moz-transform: scaleY(0.98);
  -ms-transform: scaleY(0.98);
  -webkit-transform: scaleY(0.98);
  transform: scaleY(0.98);
 }
 80% {
  -moz-transform: scaleY(1.04);
  -ms-transform: scaleY(1.04);
  -webkit-transform: scaleY(1.04);
  transform: scaleY(1.04);
 }
 100% {
  -moz-transform: scaleY(0.98);
  -ms-transform: scaleY(0.98);
  -webkit-transform: scaleY(0.98);
  transform: scaleY(0.98);
 }
 80% {
  -moz-transform: scaleY(1.02);
  -ms-transform: scaleY(1.02);
  -webkit-transform: scaleY(1.02);
  transform: scaleY(1.02);
 }
 100% {
  -moz-transform: scaleY(1);
  -ms-transform: scaleY(1);
  -webkit-transform: scaleY(1);
  transform: scaleY(1);
 }
}
@-moz-keyframes showAnimation {
 0% {
  -moz-transform: scaleY(0.1);
  -ms-transform: scaleY(0.1);
  -webkit-transform: scaleY(0.1);
  transform: scaleY(0.1);
 }
 40% {
  -moz-transform: scaleY(1.04);
  -ms-transform: scaleY(1.04);
  -webkit-transform: scaleY(1.04);
  transform: scaleY(1.04);
 }
 60% {
  -moz-transform: scaleY(0.98);
  -ms-transform: scaleY(0.98);
  -webkit-transform: scaleY(0.98);
  transform: scaleY(0.98);
 }
 80% {
  -moz-transform: scaleY(1.04);
  -ms-transform: scaleY(1.04);
  -webkit-transform: scaleY(1.04);
  transform: scaleY(1.04);
 }
 100% {
  -moz-transform: scaleY(0.98);
  -ms-transform: scaleY(0.98);
  -webkit-transform: scaleY(0.98);
  transform: scaleY(0.98);
 }
 80% {
  -moz-transform: scaleY(1.02);
  -ms-transform: scaleY(1.02);
  -webkit-transform: scaleY(1.02);
  transform: scaleY(1.02);
 }
 100% {
  -moz-transform: scaleY(1);
  -ms-transform: scaleY(1);
  -webkit-transform: scaleY(1);
  transform: scaleY(1);
 }
}
@-webkit-keyframes showAnimation {
 0% {
  -moz-transform: scaleY(0.1);
  -ms-transform: scaleY(0.1);
  -webkit-transform: scaleY(0.1);
  transform: scaleY(0.1);
 }
 40% {
  -moz-transform: scaleY(1.04);
  -ms-transform: scaleY(1.04);
  -webkit-transform: scaleY(1.04);
  transform: scaleY(1.04);
 }
 60% {
  -moz-transform: scaleY(0.98);
  -ms-transform: scaleY(0.98);
  -webkit-transform: scaleY(0.98);
  transform: scaleY(0.98);
 }
 80% {
  -moz-transform: scaleY(1.04);
  -ms-transform: scaleY(1.04);
  -webkit-transform: scaleY(1.04);
  transform: scaleY(1.04);
 }
 100% {
  -moz-transform: scaleY(0.98);
  -ms-transform: scaleY(0.98);
  -webkit-transform: scaleY(0.98);
  transform: scaleY(0.98);
 }
 80% {
  -moz-transform: scaleY(1.02);
  -ms-transform: scaleY(1.02);
  -webkit-transform: scaleY(1.02);
  transform: scaleY(1.02);
 }
 100% {
  -moz-transform: scaleY(1);
  -ms-transform: scaleY(1);
  -webkit-transform: scaleY(1);
  transform: scaleY(1);
 }
}
@keyframes hideAnimation {
 0% {
  -moz-transform: scaleY(1);
  -ms-transform: scaleY(1);
  -webkit-transform: scaleY(1);
  transform: scaleY(1);
 }
 60% {
  -moz-transform: scaleY(0.98);
  -ms-transform: scaleY(0.98);
  -webkit-transform: scaleY(0.98);
  transform: scaleY(0.98);
 }
 80% {
  -moz-transform: scaleY(1.02);
  -ms-transform: scaleY(1.02);
  -webkit-transform: scaleY(1.02);
  transform: scaleY(1.02);
 }
 100% {
  -moz-transform: scaleY(0);
  -ms-transform: scaleY(0);
  -webkit-transform: scaleY(0);
  transform: scaleY(0);
 }
}
@-moz-keyframes hideAnimation {
 0% {
  -moz-transform: scaleY(1);
  -ms-transform: scaleY(1);
  -webkit-transform: scaleY(1);
  transform: scaleY(1);
 }
 60% {
  -moz-transform: scaleY(0.98);
  -ms-transform: scaleY(0.98);
  -webkit-transform: scaleY(0.98);
  transform: scaleY(0.98);
 }
 80% {
  -moz-transform: scaleY(1.02);
  -ms-transform: scaleY(1.02);
  -webkit-transform: scaleY(1.02);
  transform: scaleY(1.02);
 }
 100% {
  -moz-transform: scaleY(0);
  -ms-transform: scaleY(0);
  -webkit-transform: scaleY(0);
  transform: scaleY(0);
 }
}
@-webkit-keyframes hideAnimation {
 0% {
  -moz-transform: scaleY(1);
  -ms-transform: scaleY(1);
  -webkit-transform: scaleY(1);
  transform: scaleY(1);
 }
 60% {
  -moz-transform: scaleY(0.98);
  -ms-transform: scaleY(0.98);
  -webkit-transform: scaleY(0.98);
  transform: scaleY(0.98);
 }
 80% {
  -moz-transform: scaleY(1.02);
  -ms-transform: scaleY(1.02);
  -webkit-transform: scaleY(1.02);
  transform: scaleY(1.02);
 }
 100% {
  -moz-transform: scaleY(0);
  -ms-transform: scaleY(0);
  -webkit-transform: scaleY(0);
  transform: scaleY(0);
 }
}
/* www.seyedrezabazyar.com */

دمو آنلاین منو

سیدرضا بازیار

به وب سایت شخصی من خوش آمدید! من سیدرضا بازیار هستم، متولد 1374 شهرستان کازرون. در حال حاضر مهندس فناوری اطلاعات هستم، مسلط به زبان های: HTML - CSS - JavaScript - PHP و در حال یادگیری زبان Python هستم و علاقه بسیار زیادی به برنامه نویسی تحت وب ، هوش مصنوعی و زمینه امنیت اطلاعات دارم.

‫2 نظرها

  1. سعی کردم خیلی واضح توضیح بدم…
   اما باز هم اگه جایی مشکل دارید بهم بگید تا براتون واضح تر توضیح بدم

   واسه قرار دادن کافیه کد های css رو در تگ style بزارید و همه کد ها رو در یک فایل فراخوانی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *