آموزش کامپیوتر و اینترنت
  ۱۶ فروردین , ۱۴۰۲

  نحوه دانلود گروهی از لینک های دانلود موجود در یک فایل

  امروز داشتم از یک سایت تعدادی فایل رو دانلود میکردم. لینک های دانلود در یک فایل txt قرار داشتند و برای دانلود…
  برنامه نویسی و طراحی وب
  ۲۱ بهمن , ۱۴۰۱

  قراردادهای نامگذاری در برنامه نویسی

  قرارداد نامگذاری مجموعه‌ای از قوانین برای انتخاب نام شناسه‌ها (مانند متغیرها، متدها، توابع و کلاس‌ها و…) در یک زبان برنامه‌نویسی است. پیروی…
  برنامه نویسی و طراحی وب
  ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱

  اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا چیست؟

  سالید (SOLID) مخفف پنج کلمه از اصول پنج‌گانه اولیه طراحی شئ‌گرا است که وقتی این اصول دست به دست هم می‌دهند، برنامه…
  برنامه نویسی و طراحی وب
  ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱

  اصل وارونگی وابستگی در اصول SOLID

  اصول SOLID در برنامه نویسی شئ‌گرا چیست؟اصل تک مسئولیتی (Single Responsibility Principle)اصل باز – بسته (Open/Closed Principle)اصل جایگزینی لیسکوف (Liskov Substitution Principle)اصل…
  برنامه نویسی و طراحی وب
  ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱

  اصل تفکیک رابط‌ها در اصول SOLID

  اصول SOLID در برنامه نویسی شئ‌گرا چیست؟اصل تک مسئولیتی (Single Responsibility Principle)اصل باز – بسته (Open/Closed Principle)اصل جایگزینی لیسکوف (Liskov Substitution Principle)اصل…
   ۱۶ فروردین , ۱۴۰۲

   نحوه دانلود گروهی از لینک های دانلود موجود در یک فایل

   امروز داشتم از یک سایت تعدادی فایل رو دانلود میکردم. لینک های دانلود در یک فایل txt قرار داشتند و…
   ۲۱ بهمن , ۱۴۰۱

   قراردادهای نامگذاری در برنامه نویسی

   قرارداد نامگذاری مجموعه‌ای از قوانین برای انتخاب نام شناسه‌ها (مانند متغیرها، متدها، توابع و کلاس‌ها و…) در یک زبان برنامه‌نویسی…
   ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱

   اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا چیست؟

   سالید (SOLID) مخفف پنج کلمه از اصول پنج‌گانه اولیه طراحی شئ‌گرا است که وقتی این اصول دست به دست هم…
   ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱

   اصل وارونگی وابستگی در اصول SOLID

   اصول SOLID در برنامه نویسی شئ‌گرا چیست؟اصل تک مسئولیتی (Single Responsibility Principle)اصل باز – بسته (Open/Closed Principle)اصل جایگزینی لیسکوف (Liskov…
   ۱۸ بهمن , ۱۴۰۱

   اصل تفکیک رابط‌ها در اصول SOLID

   اصول SOLID در برنامه نویسی شئ‌گرا چیست؟اصل تک مسئولیتی (Single Responsibility Principle)اصل باز – بسته (Open/Closed Principle)اصل جایگزینی لیسکوف (Liskov…
   ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱

   اصل جایگزینی لیسکوف در اصول SOLID

   اصول SOLID در برنامه نویسی شئ‌گرا چیست؟اصل تک مسئولیتی (Single Responsibility Principle)اصل باز – بسته (Open/Closed Principle)اصل جایگزینی لیسکوف (Liskov…