پایان راه یک اسطوره و یک جانشین ضعیف؛ پشتیبانی از ویندوز ۷ و ۸.۱ به پایان می‌رسد