تغییر ناوبری اینستاگرام برای ارتباط ساده‌تر با دوستان